3,7 млн лева е инвестицията на ЕVN в област Кърджали през 2018 г

Публикувана на 28 Ноември 2018

Годишната инвестиционна програма на „ЕVN-България“ и подготовката за зимата обсъдиха областният управител Никола Чанев и ръководството на компанията в лицето на Робърт Дик, председател на Управителния съвет, Калина Трифонова, заместник-председател, и Костадин Величков, изпълнителен член на ръководството на “Електроразпределение Юг“.


Гостите информираха Чанев за инвестициите в поддръжката и модернизацията на мрежата, които ще подобрят качеството и сигурността на електроснабдяването и ще намалят риска от аварии. През 2018 г EVNе вложила 3,7 млн лева в област Кърджали, съобщи Робърт Дик. Изградени са 13 км нови електропроводи средно напрежение, 16,9 км – ниско и 22 трафопоста. На 100 процента е въведено дистанционно отчитане на електромерите. В навечерието на зимата в регион Кърджали са взети всички превантивни мерки за недопускане на усложнения. Съоръженията средно и ниско напрежение са инспектирани, реновират се далекопроводите от Смолян за Ардино, подменени са авариралите стълбове, изолатори и проводници. Почиства се сервитутът на просеките, за да се осигури достъп до съоръженията в горски масиви, осигурено е високо проходимо зимно оборудване. В хода на разговорите областният управител постави въпроса за либерализацията на енергийния пазар и високите цени на тока. От EVN обясниха, че основният доставчик АЕЦ „Козлодуй“ няма конкуренция в предлагането и държи високи нива на свободния пазар, което не позволява на доставчиците да свалят цените. Все по-големи количества енергия се търгуват през борсата, което е добре, но поевтиняване на тока може да има само при напълно свободен пазар, а в момента той е смесен и в ценообразуването има социален елемент, твърдят от компанията. Робърт Дик и колегите му запознаха областния управител и с проекти на фирмата в подкрепа на обществено-значими каузи като изграждане на иновативни детски площадки и центрове за рехабилитация, инвестиции в електромобилност, дуално обучение, екозащита и др. За последните 14 години дружеството е вложило 1,6 млрда лева у нас. В Кърджалийско инвестицията възлиза на 75,4 млн лева.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай