Откриха обновената сграда на ПГ по селско и горско стопанство

Публикувана на 23 Ноември 2018

Заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова откри обновената сграда на професионалната гимназия по селско и горско стопанство в Кърджали. Инвестицията е по ОП „Региони в растеж“ и възлиза на 1,3 млн лева.

Проектът включва цялостен ремонт на фасадата и външна изолация, подмяна на дограмата, довършване на оградата и закупуване на материално оборудване – технически средства и машини /трактор и учебен автомобил/. Модернизирането на базата ще позволи качествено обучение по съвременни стандарти на близо 200 ученици по 4 специалности, изтъкна директорът Христо Петров. Областният управител Никола Чанев заяви, че образованието е приоритет за правителството и в тази сфера действията му са най-видими. „Държавата за пореден път потвърди ангажимента си към образованието, и с предстоящото увеличение на учителските заплати с 20 процента, и с реновирането на сградния фонд, и с парите за общините – 500 млн лева за следващата година“, каза Чанев. Заместник-министър Деница Николова обясни, че подобни обекти са пример за целенасочена политика в подкрепа на образователната система и възможностите за развитие на българските деца. 624 милиона лева по ОП "Региони в растеж" ще бъдат вложени от правителството до 2020 година за обновяване на образователната среда в професионалните гимназии, в сферата на общото и ранното предучилищно образование. „Радвам се, че с усилията, които полагаме, успяваме да обновим над 80 % от сградния фонд и да създадем комфортна среда, в която децата ни да се обучават, чрез осигуряване на оборудване на специализираните училища, едно от които е това в Кърджали“, каза заместник-министър Николова. По думите й, по този начин се мотивират не само учениците, но и учителите. Кметът Хасан Азис подчерта, че към гимназията по селско и горско стопанство има големи очаквания да подготвя кадри за един водещ за региона отрасъл и да се превърне в привлекателен център за младите хора. Учители, ученици и гости на церемонията бяха поздравени и от началника на РУО Гроздан Колев.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай