Областният управител дари книги на Регионалната библиотека в седмицата на четенето

Публикувана на 23 Октомври 2018

В седмицата на четенето областният управител Никола Чанев направи дарение от книги на Регионалната библиотека „Н.Й.Вапцаров“.

Дарението включва художествена и справочна литература, научни изследвания, заглавия от местни автори. Книгите бяха връчени на директора Уляна Ганева с пожелание да обогатят фонда и да стигнат до максимален брой читатели. Сред най-ценните е луксозното илюстровано издание „Кан Тервел – спасителят на древна Европа“ на български и английски език на издателство „Тангра ТанНакРа“, посветено на един от най-великите български владетели, защитил християнския свят от арабско ислямско завоевание. Областният управител разгледа отделите и читалните на библиотеката и се запозна с работата на екипа по различни проекти, целящи модернизирането на духовното средище и популяризирането на четенето сред подрастващите. „Във ваше лице виждам един изключително амбициозен екип и това ме изпълва с надежда, че дори в дигиталния свят книгата няма изгуби своето място и значение“, каза Никола Чанев.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай