221 работодатели от Кърджалийско анкетирани за потребностите от работна сила

Публикувана на 18 Октомври 2018

На заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие бяха представени резултатите от второто за годината анкетно проучване на потребностите от работна сила в Кърджалийско.

Форумът бе ръководен от заместник областния управител Леман Али. Работна група от представители на 12 институции обобщи данните от изследването, в което се включиха 221 работодатели от региона. 60 на сто от тях са от областния град. Две-трети от анкетираните заявяват, че имат нужда от кадри и ще търсят нов персонал през следващото полугодие. Други, които развиват семеен бизнес, заявяват, че не са заинтересовани да наемат външни лица. Най-търсени на пазара на труда са продавач-консултантите, шивачите, машинните оператори, готвачите и строителите. Фирмите предпочитат хора за постоянна, а не за сезонна работа, сочи проучването. В следващите три години най-силна потребността ще има от работници в производството и преработвателната индустрия, следвани от текстилния бранш, архитектурата и строителството, селското, горското и рибното стопанство и информационните технологии. Шофьор,учител и лекар са най-дефицитните специалисти. На срещуположния полюс са журналист, зъботехник и инженер-химик. На заседанието бе приет и доклад за изпълнение на Регионалната програма за заетост в област Кърджали за 2017 година, която се реализира в периода 1 май – 30 октомври. По нея са сключени 7 договора за 45 работни места Изразходваните средства са в размер на 143 457,65 лв за дейности по поддръжка на пътища, ремонт на сгради и улици, благоустрояване на населени места, почистване, озеленяване и др.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай