Създаден е Областен координационен съвет за връщане на децата в училище

Публикувана на 11 Септември 2018

Областна администрация бе домакин на работна среща на регионалните структури, ангажирани с прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Форумът бе ръководен от заместник областния управител Севда Камбурова. Присъстваха представители на общините, службите за социално подпомагане, РУО, Закрила на детето, РЗИ, Бюрата по труда и др. Създаден бе Областен координационен център, който да стикова действията на заинтересованите страни. И тази година съвместни екипи ще обхождат населените места за връщане на децата в училище, стана ясно на срещата. Началникът на Регионалното управление по образование Кърджали Гроздан Колев заяви, че е в област Кърджали Механизмът функционира добре, сформирани са екипите, като тази година обходите ще са по-малко. Присъстващите дефинираха като основен проблем за региона заминалите за чужбина ученици, които придружават родителите си и не могат да бъдат открити на постоянния си адрес. По отношение на семействата от ромски произход, които не пускат децата си в клас, са предприети санкции – налагане на глоби.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай