Готова е примерната схема за преместване на учениците от училищата в ремонт

Публикувана на 07 Септември 2018

Готова е примерната схема за пренасочване на учениците от общинските училища, в които ремонтите по ОП „Региони в растеж“ няма да приключат до началото на учебната година, информира областният управител Никола Чанев.

Предстои общината, като стопанин на сградния фонд, да даде съгласие, а РУО от своя страна ще излезе с указания за временна организация на учебния процес, съгласно стандартите на МОН и при спазване на изискванията за безопасност. „Радвам се, че намерихме вариант за настаняване на децата и успяхме да им осигурим нормални условия за учебен процес“, изтъкна Чанев, който свика две работни срещи на заинтересованите страни и сформира експертна междуведомствена комисия за проверка на строително-монтажните работи, заради риска от провал на първия учебен ден. Към 17 септември в ОУ „П.К.Яворов“, в което учат над 350 деца, ще бъдат създадени необходимите условия за двусменен режим на учебните занятия, гарантират от фирмата-изпълнител. В най-голямото СУ „П.Р.Славейков“ ще бъде напълно завършено едно крило с 28 класни стаи, което ще поеме децата от 1-ви до 6-ти клас. Останалите ученици ще бъдат настанени временно в ПГ по селско и горско стопанство. Строително-монтажните работи в сградата на „Славейков“ ще продължат до 20 ноември. В завършения корпус на сградата, в която се помещават ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“ и ЕГ „Христо Ботев“ на две смени ще започнат училище всички ученици от 1 до 12 клас, с изключение на новия випуск осмокласници в Езиковата гимназия, които ще бъдат пренасочени към СУ „Владимир Димитров-Майстора“.

В СУ „Отец Паисий“ не съществува реална възможност за приключване на ремонта в отделно крило или корпус, което налага преместване на всички над 1 200 ученици. С подкрепата на МОН е осигурено настаняване на децата от 1 до 4 клас /общо 21 паралелки/ във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“. Децата от 5-ти до 7 клас /15 паралелки/ клас учат в ПГ по строителство „Христо Смирненски“, а гимназистите – в сградите на ПГ „Капитан Петко войвода“ и ПГ „Васил Левски“. Фирмата – изпълнител трябва да приключи обновяването на СУ „Отец Паисий“ до 30 октомври.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай