Чанев свика работна среща заради аварийна ситуация на пречиствателната станция

Публикувана на 06 Юли 2018

Областният управител Никола Чанев инициира работна среща във връзка с аварийна ситуация на пречиствателната станция за отпадни води /ПОСВ/, построена в рамките на „Водния цикъл“.

Собственик на съоръжението е община Кърджали, а от 2,5 г за експлоатацията му отговаря операторът „ВиК“ ООД. Заради техническа повреда, три от шестте ускорителя на ПСОВ не работят. В условията на обилни валежи и високи входни нива на водата, станцията функционира само с един биобасейн и всеки момент може напълно да излезе от строя, алармира директорът на дружеството инж. Славчо Славков. От „ВиК“ нееднократно са поставяли въпроса пред местната власт и българската фирмата–доставчик „Биогест интернешънъл“ ЕООД, но до момента решение на проблема няма. Оборудването е произведено от немската фирма „Инвент АГ“, която твърди, че гаранционният срок на машините е изтекъл и ускорителите могат да бъдат подменени срещу заплащане. Операторът обаче не разполага с такива ресурси. Цената на един ускорител е 60 000 лева. Благодаря на заместник-кметът Тунджай Шукрю и представителите на общината, че се озоваха на тази среща. Надявам се да намерим бързо решение, което да предотврати спиране на пречиствателната станция и сериозни екологични последици. Всяка от страните по договора за изпълнение следва да спази поетите ангажименти, съгласно българското законодателство, настоя областният управител. В противен случай спорът може да бъде отнесен в съда. На срещата присъстваха представители на община Кърджали, „ВиК“ и фирмите-изпълнители на проекта.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай