Чанев награди малки художници със специални образователни потребности

Публикувана на 27 Март 2018

Областният управител Никола Чанев и началникът на РУО Гроздан Колев наградиха участниците в конкурса за детска рисунка „Европа през моите очи“ за деца и младежи със специални образователни потребности от област Кърджали.

В присъствието на преподаватели и родители, Чанев поздрави авторите за проявената от тях креативност и заложби, връчи им грамоти и предметни награди и им пожела здраве, усмивки и нови творчески постижения. Над 80 картини бяха включени в изложбата, организирана от Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование под егидата на областния управител. „Благодаря на всички наши възпитаници, които се включиха в конкурса и показаха, че притежават разностранни таланти, че имат своите мечти и се нуждаят от поле за изява“, подчерта директорът на Регионалния център Мариана Георгиева. След церемонията гостите разгледаха базата на РЦПППО, в която децата със специални потребности развиват своите физически и художествени умения. Центърът работи с 280 деца от цялата област, които посещават масови училища и детски градини, помагайки им да се адаптират, да придобият нови знания и умения и да се развият като личности.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай