Регионалните организации на хората с увреждания искат запазване на социалните си права

Публикувана на 26 Март 2018

Представители на неправителствени организации на хората с увреждания в Кърджали връчиха на областния управител Никола Чанев протестна нота срещу предложени промени в законодателството, касаещи техните права и възможности за интеграция.

Вносителите смятат, че поправките в закона са дискриминиращи и възнамеряват да заявят това на национален протест в София на 11 април. По техните думи, в България масово се спекулира с броя на хората в неравностойно положение, които са малко повече от 500 000, а не над 1 млн, както се твърди. Според Шенай Бекир, председател на Съюза на инвалидите, в Европа тази група о т населението е около 15-18 процента, а у нас – 7-8 %. Хората с увреждания изразяват несъгласие с планираната реформа в сферата на медицинската експертиза и оценката на работоспособността, която щяла да ги лиши от права. Областният управител изслуша опасенията им и подчерта, че държавата е длъжник на хората с увреждания. Той изрази увереност, че законодателят ще намери разумно решение, което ще е от полза за хората в нужда и ще ограничи кръга на онези, които се възползват от системата и източват ресурси. Необходима е добре обмислена реформа на модела, която да подобри условията на живот и заетост и да позволи на хората в неравностойно положение да бъдат пълноценни членове на обществото, изтъкна Чанев. На срещата присъстваха представители на регионалните организации на инвалидите, на слепите, на глухите, на диабетиците и хората с интелектуални затруднения.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай