Чанев и районният мюфтия отпиха от кафето на комшулука

Публикувана на 29 Ноември 2017

Добрият комшулук е най-голямото богатство, споделиха днес на кафе областният управител Никола Чанев и районният мюфтия Бейхан Мехмед.

Духовният водач на мюсюлманите в региона прие поканата на Чанев като жест на внимание и уважение към цялата ислямска общност и в отговор на гостуването на областния управител в храма на ритуална вечеря по време на Рамазана. „Ние в Източните  Родопи сме пример за етническа и религиозна толерантност, живеем заедно от стотици години, приятели сме, общи са  празниците ни и  нямаме нужда някой отвън да ни учи как да живеем“, изтъкна областният управител. „Добрите взаимоотношения между християни и мюсюлмани нямат цена на фона на световните конфликти. Тероризмът няма религия, нито етническа принадлежност. В основата на религията, независимо дали става дума за християнство, за ислям или юдаизъм, са залегнали  човешките ценности, обичта и уважението към ближния“, подчерта Бейхан Мехмед.  Областният управител изказа удовлетворение от факта, че в България се изповядва умерен ислям. Мюфтията изрази убеждението си, че държавата и религиозните лидери трябва да си помагат и си послужи с цитат от Корана, който гласи: Във всяко добро начинание подпомагайте хората. Двамата се обединиха около схващането, че хората са различни, като мозайка, но е важно да търсим това, което ни събира, а не това, което ни разделя. В разговора Бейхан Мехмед сподели потребността от Ислямски културен институт в София, който да подготвя кадри за вероизповеданието и да възпрепятства проникването на радикални течения у нас. Обсъден бе  и механизмът за субсидиране на  храмовете от държавния бюджет . 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай