Конкурси

Конкурс за длъжност :

Младши експерт в дирекция "АПОФУС"

ОБЯВА

- Длъжностна характеристика

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация по ЗЗЛД;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

30.08.2019г. 17:30ч

 

Публикувано на 20.08.2019 г.

 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати 

Публикувано на 09.09.2019 г.

 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Недопуснати

Списък на неявилите се кандидати

Протокол

Протокол 

Формуляр


 

 

 

Конкурс за длъжност :

ВиК експерт в Асоциация по ВиК - Кърджали

ОБЯВА

- Длъжностна характеристика

Необходими документи за кандидатстване :

Заявление за участие

Декларация ЛД

Декларация по чл. 107а, ал.1 от КТ;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

23.08.2019 г.

 

Публикувано на 22.07.2019 г.

 

 

Конкурси - архив

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай