Областният управител и ректорът на ТУ – София обсъдиха откриването на Филиал в Кърджали

Публикувана на 06 Октомври 2017

Възможността в Кърджали да бъде разкрит филиал на Техническия университет в София обсъдиха днес на неформална среща областният управител Никола Чанев и ректорът на висшето училище проф. дтн  Георги Михов, който е гост на двудневната Национална конференция „Наука и общество 2017“.

Държавата разполага с подходяща сграда, която би могла да предостави за учебен корпус, а възходящото развитие на машиностроителния сектор в региона изисква гъвкав подход за задоволяване на потребностите от инженерни кадри, изтъкна Чанев. Гладът за технически специалисти става все по-осезаем,  разкриват се нови, високотехнологични производства, стартирахме проект за индустриална зона, а един филиал или колеж на най-реномирания Технически ВУЗ у нас – този в София, би могъл да обслужва и съседните области Хасково и Смолян, обоснова се областният управител. „Винаги съм споделял тезата, че образованието трябва да следва пазара, а не обратното, а и като кърджалиец бих се радвал ТУ да обучава кадри тук“, заяви проф. Михов. Надявам се и МОН, и бизнесът да погледнат положително на един такъв проект, защото той би бил от интерес за всички“, заяви ректорът. Никола Чанев и проф. Георги Михов се договориха да предприемат необходимите действия за обосновка на идеята и прокарването й на академично ниво. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай