Кърджали е домакин на Национален научен форум

Публикувана на 05 Октомври 2017

Областният управител Никола Чанев приветства участниците в двудневната Национална конференция „Наука и общество 2017“ , която се откри днес в Кърджали.

Тя се организира от секцията на СУБ с подкрепата на филиалите на ПУ „Паисий Хилендарски“, МГУ „Св. Иван Рилски“ и ВУАРР. 160 представители на здравеопазването, хуманитарните, аграрните, природо-математическите, педагогическите, техническите, социалните и правните науки  ще се включат със свои доклади в отделните сесии на  форума. Конференцията бе открита от доц. д-р Дора Янчева, председател на Съюза на учените в България. „За мен като областен управител е привилегия да съм патрон на толкова авторитетен научен форум, а за града ни, като развиващ се академичен център, е акт на признание присъствието на светилата на българската наука в различните й направления-водещи специалисти, анализатори, изследователи, приложници и новатори. За мнозина вашите високи научни степени и академични трудове навярно звучат неразбираемо, натоварени със сложен понятиен апарат и методология. Но вие на практика сте ядрото на националната икономика, защото усвоявате и систематизирате научното познание до степен на приложимост в реалния сектор и до възпроизводството му чрез механизмите на образованието. Разчитам този форум не само като трибуна за защита на академични тези, но и като платформа за обмен на идеи и добри практики, които да донесат реални ползи и да послужат за обновлението на област Кърджали,“, подчерта Чанев. „Големите нипредизвикателства през последните години са как да направим така, че науката да бъде по-близо до реалните проблеми, които се решават в различни сфери на обществения живот. Като представители на местната власт ние сме убедени, че трябва да имаме пряка връзка с академичната общност, научните организации и изследователските центрове, за да можем да търсим адекватни решения, каза кметът Хасан Азис. 

„Съвременното общуване в научната сфера чрез научни прояви с международно участие или чрез модерните методи на комуникация увеличава възможностите за реализация и ни прави част от света. Това научно събитие трябва да се приветства като знак, че нашата наука е постигнала успехи и дала приноси, имащи висока стойност и значимост, които трябва да станат достояние на научната ни общност, отбеляза проф. дбн Диана Петкова, председател на Съюза на учените в България.

Ректорът на Софийския университет проф. Атанас Герджиков, който е родом от Кърджали,  не пристигна поради ангажименти, но изпрати до конференцията поздравителен адрес от името на академичното ръководство на университета.  Затова пък сред почетните гости бе друг кърджалиец – проф. дтн. Георги Михов, ректор на Техническия университет в София, който представи първия пленарен доклад. В първата част от програмата бе включен е доклад на дерматолога проф. д-р Николай Цанков, чл.кор. на БАН. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай