Асоциацията по ВиК гласува проектобюджета за 2018 г

Публикувана на 03 Октомври 2017

Областният управител Никола Чанев свика извънредно заседание на Асоциацията на ВиК, в качеството си на неин председател.

На него присъстваха представители на областната администрация и общините Ардино, Момчилград, Кърджали, Кирково и Черноочене. На заседанието бе приет годишният отчет за бюджет 2016 и бе решено препоръчителният размер на вноската на държавата за 2018 да бъде в размер на 18 000 лева или 35 на сто от общото финансиране. Чанев благодари на общините, които навреме са превели дяловите си вноски за 2017 г, а останалите предупреди да го направят до края на годината, за да се стига до принудителното им събиране. На форума отново бе повдигнат проблема с водоснабдителните мрежи на бившите ТКЗС-та по места, които не са актувани и няма как да бъдат прехвърлени за управление към оператора „ВиК“. Да се потърси механизъм за тяхното узаконяване, въпреки липсата на документация, сред частично заснемане и проследяване на трасетата, поискаха общините. Проблемът наистина е сериозен, „ВиК“ няма как да приеме за експлоатация  активи, които нямат собственик, ще търсим съдействие от МРРБ за адекватно решение, тъй като от това зависи модернизацията на ВиК-инфраструктурата в региона, обобщи Чанев.  

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай