Ден на отворените врати в областната администрация

Публикувана на 19 Септември 2017

Областният управител Никола Чанев отвори администрацията за младежи, които се интересуват от механизмите на държавното управление и ги въведе в тънкостите на работата.

Гимназисти от Кърджали и Крумовград влязоха в кабинета на губернатора и се запознаха на място с текущите му служебни ангажименти. Кой назначава областния управител, какви са неговите правомощия, кого контролира  и какви са ключовите приоритети през мандата му, научиха младите хора. Чанев очерта основните стълбове в работата си : изграждане на околовръстен път, индустриална зона и многофункционална спортна зала. Запозна ги с обществените инициативи  на областния управител, които целят популяризиране на региона, неговите природни и човешки ресурси и духовното сближаване на хората. Учениците споделиха с него своите творчески интереси и планове за кариерно развитие, вижданията си за бъдещето на региона и желанието да имат повече възможности за прекарване на свободното време и успешна професионална реализация.  Само един от тях обаче призна, че би поел на плещите си отговорността да е областен управител. Останалите заявиха предпочитания към медицината, телекомуникациите, програмирането и психологията. Дори да нe изберете работа в държавната администрация, важно е да имате активна гражданска позиция и да участвате при вземането на решения, важни за общността и за страната, изтъкна Чанев. Партньор на инициативата е Младежки информационно-консултантски център.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай