Областна администрация Кърджали ще чисти екопътека „Болярци“

Публикувана на 15 Септември 2017

За шеста поредна година Областна администрация Кърджали се присъединява към най-мащабния доброволчески проект у нас – националната кампания „Да изчистим България заедно!“.

Областният управител Никола Чанев и неговият екип ще чистят екопътека „Болярци“, която води към скалния тракийски град Перперикон, в партньорство със служителите на ОД „Земеделие“ и Държавно ловно стопанство „Женда“. „Районът е уникален по своето природно многоообразие и паралелно с това изобилства с исторически забележителности. Това ни задължава да бъдем добри стопани и да поддържаме маршрута във вид, който е благоприятен за туризъм и едновременно с това щади флората и фауната в района. Развитието на туризма е наш основен приоритет и това е поредната стъпка, която правим в тази посока. Надявам се кампанията да привлече повече доброволци – общините, териториалните структури, бизнеса, гражданите, защото опазването и поддържането на околната среда е въпрос на обединени усилия“, обобщи Чанев. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай