Чанев разговаря с президента на френския холдинг „Серта интернешънъл“

Публикувана на 04 Юли 2017

Областният управител Никола Чанев прие президента на „Серта интернешънъл“ Ксавие Мажорел, който е на посещение в Кърджали. Холдингът управлява едно от структуроопределящите предприятия в града – завода за хидравлични изделия „Пневматика Серта“.

Понастоящем дружеството наброява 610 души персонал, непрекъснато увеличава капацитета си, а наскоро предстои и изграждането на нова производствена площадка. Областният управител изтъкна доброто взаимодействие на държавната администрация с ръководството на фирмата и ключовата роля на „Пневматика Серта“ за икономическото развитие на Кърджали. Той запозна френския гост с дуалното обучение, което стартира в завода с ученици от професионалните гимназии „Васил Левски“ и „Капитан Петко войвода“. „Това е пилотен модел за Кърджали, за чието осъществяване посредничихме активно. Надявам се той да даде добри резултати и да получи устойчивост, каквато е практиката на Запад“, каза Чанев. На срещата присъстваха изпълнителният директор Вълчо Петков и финансовият мениджър Красимир Паскалев, които заявиха, че предприятието има готовност да изпраща стажанти и в чужбина. Те споделиха, че проблемът с кадрите е сериозен за повечето направления в индустрията и дуалното обучение е един от добрите варианти за справяне със ситуацията. В хода на разговорите областният управител представи проекта за изграждане на индустриална зона в района на летището, който получи одобрението на икономическия министър и който ще има положителен ефект върху инвестиционния климат в региона.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай