ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИ ДНИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
И ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

  1. Областен управител Начо Ковачев - всеки трети четвъртък от месеца от 14.00 до 16.00 часа.

    

  2. Заместник-областен управител Румен Младенов - всеки първи и четвърти четвъртък от месеца от 14.00 до 16:00 часа.

   3. Заместник-областен управител Селвие Ахмед - всеки втори и пети четвъртък от месеца от 14:00 до 16:00 часа.

Записване : Чрез попълнен "Информационен лист", който се подава в Областна администрация. Може да бъде изтеглен от електронната страница на администрацията.

 1. Дирекция АКРРДС - всяка сряда на месеца от 13.00 до 15.00 часа, в стая 411 на четвъртия етаж /Информационен лист-1 /


Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай