Заседания на РСР на ЮЦР

Публикувана на 20 Юли 2014

 

1. Заседание на 11.10.2012 г.
- Дневен ред
- Материали
- Протокол

 

2. Заседание на 04.12.2012 г.
- Дневен ред
- Материали
- Протокол

 

3. Заседание на 05.03.2013 г.
- Дневен ред
- Материали
- Информация за европейски програми
- Протокол

 

4. Заседание на 27.05.2013 г.
- Дневен ред
- Материали
- Протокол

 

5. Заседание на 15.10.2013 г.
- Дневен ред
- Материали
- Протокол

 

6. Заседание на 09.12.2013 г.
- Дневен ред
- Материали
- Протокол

 

7. Заседание на 11.12.2014 г.

- Дневен ред

- Материали

- Протокол

 

8. Заседание на 19.03.2015 г.

- Дневен ред

- Материали

- Протокол

 

9. Заседание на 18.06.2015 г.

- Дневен ред

- Материали

- Протокол

 

10. Заседание на 1-2.09.2015 г.

- Дневен ред

- Материали

- Протокол

 

11. Заседание на 25.11.2015 г.

- Дневен ред

- Материали

- Протокол

 

12. Заседание на 15-16.12.2015 г.

- Дневен ред

- Материали

- Протокол

 

13. Заседание на 11.03.2015 г.

- Дневен ред

- Материали

- Протокол

 

14. Заседание на 30.03.2017 г.

- Дневен ред

- Материали

- Протокол

 

 

15. Заседание на 15.06.2017 г.

- Дневен ред

- Материали

- Протокол

 

 

16. Заседание на 23.10.2017 г.

Дневен ред

Материали

Протокол

 

 

17. Заседание от 18.12.2017 г.

- Покана и дневен ред 

- Протокол

- Материали

 

 

18. Заседание от 29.03.2018 г.

- Покана и дневен ред 

- Протокол

- Материали

 

19. Заседание от 28.06.2018 г.

 

- Покана и дневен ред 

- Протокол

- Материали

 

 

 

20. Заседание от 03.10.2018 г.

 

- Покана и дневен ред 

- Протокол

- Материали

 

 

21. Заседание от 17.12.2018 г.

- Покана и дневен ред 

- Протокол

- Материали

 

 

22. Заседание от 09.04.2019 г.

- Покана и дневен ред 

- Протокол

- Материали

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай