Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост

Публикувана на 20 Юли 2014

- Имоти - държавна собственост, предоставени под наем на физически лица от областен управител на област Кърджали към 01.01.2014 г. [Прегледай ]

-  Имоти държавна собственост, предоставени от областен управител на област Кърджали на юридически лица с нестопанска и стопанска цел, на политически партии и синдикални организации [Прегледай ]

- Разпореждане с имоти - държавна собственост на територията на област Кърджали за 2013 г. [Прегледай]

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай