Първа опознавателна среща на областния управител с общинските кметове

Публикувана на 17 Май 2017

Областният управител Никола Чанев и общинските кметове изпиха първото си кафе заедно. „Поканих ви, за да положим основите на един добър институционален диалог в интерес на гражданите. Защото, независимо коя политическа сила представляваме, целта ни е една и съща – да служим на хората и да защитаваме техните права и качество на живот“, декларира Чанев.

„Оценяваме жеста, разчитаме символиката на кафето като акт на добронамереност и готовност за партньорство между държавата и местната власт. Поздравяваме ви най-искрено по повод встъпването ви в длъжност и се надяваме на ползотворно взаимодействие, тъй като ангажиментите ни към населението са еднакво важни“, заявиха кметовете. Първата среща на областния управител с представителите на общините премина в конструктивен дух. Чанев подчерта, че от следващия месец тръгва на обиколка из региона, за да се запознае с проблемите по места. Част от въпросите за решаване бяха набелязани в хода на разговора, а именно – затруднения достъп до здравно обслужване в отдалечените райони, финансирането на пострадали при бедствия обекти от Комисията за възстановяване и подпомагане към МС, изпълнението на проекти по европейските програми и др. Областният управител гарантира, че в негово лице кметовете ще имат партньор, който ще прилага политиките на правителството на регионално ниво и ще кореспондира пряко с местната власт. На срещата присъстваха кметовете на Черноочене – Айдън Осман, на Кирково – Шинаси Сюлейман, на Момчилград – Сунай Хасан, на Крумовград – Себихан Мехмед, на Ардино - Ресми Мурад и заместник-кметът на община Кърджали Мюмюн Али.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай