Ковачев възложи проектиране на възстановителни работи в коритото на р. Боровица

Публикувана на 04 Май 2017

Областният управител Начо Ковачев възложи изготвянето на технически проект за възстановителни работи в коритото на р. Боровица в района на с. Ненково с цел защита срещу преминаващите високи води и предотвратяване авария на магистралния водопровод, захранващ Кърджали, Момчилград и още 33 населени места в двете общини.

След поройните дъждове през 2014 г цели участъци от бреговата ивица бяха отнесени, а съществуващите шахта-калници на водопровода се оголиха и застрашиха с прекъсване асфалтовия път за яз.„Боровица“, което създаде реален риск при последващи валежи да бъде спряно захранването с питейна вода на около 100 000 потребители. По настояване на областния управител Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет отпусна 23 880 лева за проектиране на неотложни възстановителни работи. Заданието включва геодезическо заснемане, геоложки доклад и хидроложки проучвания, които ще послужат за изготвяне на техническо решение за стабилизиране коритото и бреговете на реката и осигуряване на проводимост при високи води. За изпълнител на техническия проект е избрана пловдивската фирма „Водпроект СА“ ЕООД.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай