Ковачев възложи проектиране на възстановителни работи в коритото на р. Боровица

Публикувана на 04 Май 2017

Областният управител Начо Ковачев възложи изготвянето на технически проект за възстановителни работи в коритото на р. Боровица в района на с. Ненково с цел защита срещу преминаващите високи води и предотвратяване авария на магистралния водопровод, захранващ Кърджали, Момчилград и още 33 населени места в двете общини.

След поройните дъждове през 2014 г цели участъци от бреговата ивица бяха отнесени, а съществуващите шахта-калници на водопровода се оголиха и застрашиха с прекъсване асфалтовия път за яз.„Боровица“, което създаде реален риск при последващи валежи да бъде спряно захранването с питейна вода на около 100 000 потребители. По настояване на областния управител Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет отпусна 23 880 лева за проектиране на неотложни възстановителни работи. Заданието включва геодезическо заснемане, геоложки доклад и хидроложки проучвания, които ще послужат за изготвяне на техническо решение за стабилизиране коритото и бреговете на реката и осигуряване на проводимост при високи води. За изпълнител на техническия проект е избрана пловдивската фирма „Водпроект СА“ ЕООД.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай