Комисията по заетост разпредели 1 023 398 лева за разкриване на 236 работни места в област Кърджали

Публикувана на 03 Май 2017

1 023 398 лева за разкриване на 236 работни места в област Кърджали по схемата „Обучение и заетост на младите хора“ разпредели Постоянната комисия по заетост, ръководена от областния управител Начо Ковачев. Размерът на средствата е определен на квотен принцип между областите в страната на базата на три основни критерия: средномесечно равнище на безработица, средномесечен брой регистрирани безработни до 29 г и брой заявени потребности.

Средномесечното равнище на безработица в област Кърджали е 13,1 %, средномесечният брой регистрирани безработни до 29 г е 770, а заявените потребности – 307. Постъпилите заявки от работодатели по схемата „Обучение и заетост на младите хора“ са общо 121. След предварителен оглед и оценка с помощта на предварително обявена методика за подбор, Комисията предлага за финансиране 88 от тях. Заявките са от общини, общински предприятия и фирми от реалния сектор. Приоритетно програмата подкрепя младежи до 29 г с основно и по-ниско образование и с продължителна регистрация в Бюрата по труда. Ще бъдат ангажирани и 90 наставници. Заетостта е в рамките на 6 месеца.
На заседанието на Комисията бе приет и доклад за изпълнение на Регионалната програма за заетост на област Кърджали за предходната 2016 г. Тя се реализира в периода 17.10.2016 г. - 31.03.2017 г., като по нея са сключени общо 20 договора с 12 работодатели за 85 работни места. Осигурена е субсидирана заетост на 58 работни места за 5 месеца и на 27 работни места за 5,5 месеца. В дейностите по програмата са включени общо 86 безработни лица или работните места по програмата са усвоени на 100 %. Изразходваните средства са в размер на 223 118,85 лв.

20170503 1115222

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай