Комисията по заетост разпредели 1 023 398 лева за разкриване на 236 работни места в област Кърджали

Публикувана на 03 Май 2017

1 023 398 лева за разкриване на 236 работни места в област Кърджали по схемата „Обучение и заетост на младите хора“ разпредели Постоянната комисия по заетост, ръководена от областния управител Начо Ковачев. Размерът на средствата е определен на квотен принцип между областите в страната на базата на три основни критерия: средномесечно равнище на безработица, средномесечен брой регистрирани безработни до 29 г и брой заявени потребности.

Средномесечното равнище на безработица в област Кърджали е 13,1 %, средномесечният брой регистрирани безработни до 29 г е 770, а заявените потребности – 307. Постъпилите заявки от работодатели по схемата „Обучение и заетост на младите хора“ са общо 121. След предварителен оглед и оценка с помощта на предварително обявена методика за подбор, Комисията предлага за финансиране 88 от тях. Заявките са от общини, общински предприятия и фирми от реалния сектор. Приоритетно програмата подкрепя младежи до 29 г с основно и по-ниско образование и с продължителна регистрация в Бюрата по труда. Ще бъдат ангажирани и 90 наставници. Заетостта е в рамките на 6 месеца.
На заседанието на Комисията бе приет и доклад за изпълнение на Регионалната програма за заетост на област Кърджали за предходната 2016 г. Тя се реализира в периода 17.10.2016 г. - 31.03.2017 г., като по нея са сключени общо 20 договора с 12 работодатели за 85 работни места. Осигурена е субсидирана заетост на 58 работни места за 5 месеца и на 27 работни места за 5,5 месеца. В дейностите по програмата са включени общо 86 безработни лица или работните места по програмата са усвоени на 100 %. Изразходваните средства са в размер на 223 118,85 лв.

20170503 1115222

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай