Областната транспортна комисия гласува предложения на общините за промени в автобусните линии

Публикувана на 19 Април 2017

Областната транспортна комисия, ръководена от областния управител Начо Ковачев, се събра на редовно заседание, за да обсъди и гласува предложения на общините за закриване на курсове по съществуващи автобусни линии, откриване на нови и промени в маршрутните разписания на линиите от Областната транспортна схема.

Одобрени бяха и промени в съществуващи маршрутни разписания на междуобластните автобусни линии  от Републиканската транспортна схема. Комисията прие предложението на община Ардино за закриване на курсове по автобусните линии: Кърджали – Ардино /10.00-7,20 часа/ и Кърджали – Еньовче /17.00-19.00 ч/ и откриване на нова автобусна линия Ардино – Джебел.   
Община Момчилград поиска промяна в маршрутното разписание с включване на нова спирка по линията Русе-Момчилград - АГ-Хасково и промяна в междинните времена на движение на съществуващата автобусна линия Русе-Момчилград (9.30ч.-9.15ч.).
Одобрен бе и проект на община Кърджали за промени в маршрута (изключване на съществуващи спирки - АС „р.Широко поле“, АС „р.Скалище“ и АС „р.Перперек“) и промяна в междинните времена на движение на съществуваща автобусна линия Кърджали-Хасково (7.30ч.-9.20ч.), както и проект на маршрутно разписание за промени в маршрута (изключване на съществуващи спирки - АС „р.Широко поле“, АС „р.Скалище“ и АС „р.Перперек“) и промяна в началния час на тръгване от АГ „21-ви век“ гр.Кърджали (от 12.00ч. да стане 11.30ч.) и междинните времена на движение на съществуваща автобусна линия Кърджали-Хасково (12.00ч.-13.45ч.).
На заседанието присъстваха представители на общините-вносители, Областно пътно управление, ДАИ, сектор „Пътна полиция“ и браншови организации на превозвачите.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай