Националният съвет по етническите и интеграционните въпроси с европроект в подкрепа на уязвимите ромски общности

Публикувана на 03 Април 2017
Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси започна изпълнението на проект с наименование „T.E.A.M – Заедно можем повече“. Неговата цел е укрепване на националния консултативен процес чрез Национална ромска платформа (НРП) като механизъм за диалог, обмен и сътрудничество на заинтересовани страни по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР) и други свързани мерки. В дните от 4 до 6 април в курортен комплекс „Пампорово“ ще се проведе Регионален форум по проекта с участието на над 50 представители на областни и общински администрации, териториални структури, граждански организации, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, регионални представители на Комисията за защита от дискриминация, социални партньори и др. от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково.
На него ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред интеграцията на уязвимите местни ромски общности, ползите от устойчивия диалог за решаването на най-належащите проблеми и актуалните потребности за осигуряване на ефективен консултативен процес с участието на всички заинтересовани страни. Проектът „T.E.A.M – Заедно можем повече“  е съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз, управлявана от  ГД  „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия. Продължителността му е 12 месеца – от юни 2016 г. до май 2017 г. Планирано е провеждането на поредица от тематични дискусионни срещи и регионални форуми с участието на заинтересовани страни. Предвижда се да бъдат обсъждани въпроси относно укрепване на диалога, улесняване на взаимодействието, подобряване на съвместното планиране, изпълнение и наблюдение на мерки за интеграция на ромите, др. Текуща информация за проекта ще бъде публикувана в специална  рубрика на интернет страницата на НССЕИВ.
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай