Националният съвет по етническите и интеграционните въпроси с европроект в подкрепа на уязвимите ромски общности

Публикувана на 03 Април 2017
Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси започна изпълнението на проект с наименование „T.E.A.M – Заедно можем повече“. Неговата цел е укрепване на националния консултативен процес чрез Национална ромска платформа (НРП) като механизъм за диалог, обмен и сътрудничество на заинтересовани страни по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР) и други свързани мерки. В дните от 4 до 6 април в курортен комплекс „Пампорово“ ще се проведе Регионален форум по проекта с участието на над 50 представители на областни и общински администрации, териториални структури, граждански организации, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, регионални представители на Комисията за защита от дискриминация, социални партньори и др. от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково.
На него ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред интеграцията на уязвимите местни ромски общности, ползите от устойчивия диалог за решаването на най-належащите проблеми и актуалните потребности за осигуряване на ефективен консултативен процес с участието на всички заинтересовани страни. Проектът „T.E.A.M – Заедно можем повече“  е съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз, управлявана от  ГД  „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия. Продължителността му е 12 месеца – от юни 2016 г. до май 2017 г. Планирано е провеждането на поредица от тематични дискусионни срещи и регионални форуми с участието на заинтересовани страни. Предвижда се да бъдат обсъждани въпроси относно укрепване на диалога, улесняване на взаимодействието, подобряване на съвместното планиране, изпълнение и наблюдение на мерки за интеграция на ромите, др. Текуща информация за проекта ще бъде публикувана в специална  рубрика на интернет страницата на НССЕИВ.
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай