Регионалният съвет за развитие заседава в Смолян

Публикувана на 03 Април 2017

      Заместник областният управител на Кърджали Таня Тютюнджиева взе участие в проведеното на 30 март в Смолян заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на Момчил Караиванов, вр. и. д. областен управител на област Смолян. На форума присъстваха представители на министерства, заместник-областните управители на Пловдив, Пазарджик и Хасково, кметове на общини, представители на национално представените работодателски организации, синдикатите и академичните среди.

На заседанието бяха актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.

      Представител от Института за пазарна икономика запозна членовете на  Регионалния съвет за развитие с „Регионални профили 2016 г.“, като акцентира върху Южен централен район.  

     Момчил Караиванов – Вр. и. д. Областен управител на област Смолян представи факти, които определят необходимостта от насочена политика към Смолянска област. Същите са отчетени като изключително важни и са предизвикали вземане на конкретни решения на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, във връзка с:

-   Осигуряване на дофинансиране за „ГКПП Рудозем – Ксанти” към Областна администрация Смолян;

-   Осигуряване на средства за работно проектиране и изграждане на частична трета лента от Асеновград до Смолян по път II-86 към Агенция пътна инфраструктура;

-   Осигуряване на изработване на идеен и работен проект по изискванията на Tранс-европейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т) за път II-86 – Пловдив-Асеновград-Смолян-Рудозем към Агенция пътна инфраструктура;

-   Стартиране на рехабилитация на пътя Стойките-Широка лъка-Девин–Кричим: Стартиране в най-кратки срокове на рехабилитация на пътя Стойките - Широка лъка - Девин -Кричим-71 км. по програма „Региони в растеж”.

Относно осигуряване на средства за подобряване на материално-техническата база на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“, Караиванов отчете отличната съвместна работа между Министерството на финансите, Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и Областна администрация - Смолян.  Обсерваторията, която е най-голяма на Балканите и в Югоизточна Европа получи целево финансиране в размер на 540 хил.

     Заместник областният управител на Смолян Илия Годев запозна членовете на Съвета с туристически район „Родопи“, който е първият от деветте туристически района в страната, дефинирани с промените в Закона за туризма. В него попадат 27 общини от 5 административни области на Южен централен район, като център на района е гр. Смолян. Туристически район „Родопи“ включва сдруженията: Регионална туристическа асоциация „Родопи” – Смолян, Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори – Смолян,  Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград, както и общините Смолян, Велинград, Чепеларе, Доспат и Маджарово. Очакванията от създаването на такъв туристически район е да се насърчи развитието на туризма в област Смолян,  имайки предвид предстоящото отваряне на ГКПП „Рудозем-Ксанти”. Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионална туристическа политика, съобразена с териториалните способности и спецификата на различните части на страната, и осъществяване на ефективен регионален маркетинг.

    На заседанието беше поставен за обсъждане въпросът за придобиване правото на безвъзмездно управление и ползване на минералните води в находище „Брацигово от община Брацигово.

     Членовете на РСР на ЮЦР бяха запознати с важен проблем на град Чепеларе, свързан с липсата на обходен път, който да пренасочи интензивното движение по път II-86 Асеновград – Смолян, преминаващ в момента през центъра на града извън него.

      Бяха поставени за обсъждане и проблеми, свързани с прилагане разпоредбите на чл. 140 от Закона за водите и чл. 22в, ал. 6 от Закона за подземните богатства.

Image7

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай