От 1 май стартира регионална програма за заетост на стойност 157 019 лв

Публикувана на 14 Март 2017

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствана от областния управител Начо Ковачев одобри Методика за оценка на проектни предложения за включване в Регионалната програма за заетост и обучение в област Кърджали за 2017 г. Сформирана бе и комисия с участието на представители на Бюрото по труда, синдикатите, работодателските организации, областна администрация и Инспекцията по труда, която да извърши подбор на постъпилите от общините предложения.

През настоящата година целта на регионалната програма е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и подобряване качеството на работната ръка. Целевите групи по нея са младежи до 29 г, безработни лица над 50 г, хора с ниска квалификация и недостиг на ключови компетенции, инвалиди и др.

Програмата ще им осигури субсидирана заетост за минимум 6 месеца на пълно или непълно работно време. Прието е в област Кърджали тя да стартира от 1 май, като крайният срок за изпълнението й е 30 ноември. Средствата по нея, предвидени за региона, са в размер на 157 019 лв. При този финансов ресурс и продължителност от 6 месеца ориентировъчният брой работни места, които предстои да бъдат разкрити, ще бъде 44.

Предложенията трябва да бъдат подадени до 17 март. Условието е да не дублират други национални програми или операции по ОПРЧР, както и да не включват предоставяне на социални услуги.

Подборът ще бъде извършен на следващото заседание на Комисията по заетост, което ще се проведе на 28 март.

20170314 140356

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай