РЗИ: Пробите на питейната вода от помпените станции на р. Върбица са чисти

Публикувана на 13 Март 2017

Областният управител Начо Ковачев свика спешна работна среща с ръководителите на „В и К“ ООД, Регионалната здравна инспекция и Басейновата дирекция в Кърджали във връзка с риска от замърсяване на питейната вода от помпените станции на р. Върбица от хвостохранилището „Ерма река“ - Златоград. По този повод РЗИ забрани превантивно ползването на водата от помпените станции „Бенковски“, Крилатица 1 и 2“, „Фотиново“, „Островец“, Птичар“ и „Загорско“ за пиене и готвене, а „В и К“ излезе с официално съобщение, с което уведоми абонатите си в общините Кирково, Момчилград и Джебел, че водата може да се ползва само за битови нужди, а кметовете трябва да осигурят минерална вода за училищата, социалните и здравните заведения“.

Днес на срещата при областния управител директорът на РЗИ д-р Виктор Кирчев докладва, че изследваните от специалистите проби не показват отклонения от стандарта. „Въпреки това, ще направим повторни тестове, за да защитим здравето на гражданите. И ако резултатите потвърдят, че показателите са в норма, в сряда ще отменим забраната за консумация на питейна вода“, заяви д-р Кирчев. Според него, опасност за населението няма, но институциите са длъжни да вземат необходимите превантивни мерки. Паралелно с резултатите от пробите от кладенците по поречието на Върбица, се чакат и тестовете на сурова речна вода, които се изследват в Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда в Хасково, каза Васил Пашалиев, главен експерт към Басейнова дирекция.  От своя страна областният управител Ковачев проведе телефонен разговор и поиска от областния управител на Смолян, на чиято територия се намира хвостохранилище „Ерма река“ да бъде упражнен строг контрол и наложени санкции на собственика, ако съоръжението не е в изправност и създава екологични рискове. Междувременно от РИОСВ Смолян излязоха със становище, че заради голямото засушаване през 2016 г р. Ерма е била почти пресъхнала, в резултат на което постъпващия от флотацията хвост не се е разнесъл и се е натрупал като тапа. При настоящото пълноводие водите на реката отмиват пластовете отложен хвост и това предизвиква помътняването. От РИОСВ смятат, че отпадъчните води от флотационната фабрика не са фактор за замърсяването, причината са обилните дъждове, довели до изнасянето на хвост. От инспекцията вече са дали предписания на собственика „Горубсо Златоград“ да се предприемат технически мерки за нормализиране работата на хвостохранилището и недопускане на залпово замърсяване. Очакванията им са с подобряване на атмосферните условия ситуацията да се успокои.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай