Областният управител посрещна международни наблюдатели на изборите

Публикувана на 10 Март 2017

Областният управител Начо Ковачев прие международни наблюдатели от ОССЕ /Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/ - най-голямата световна междуправителствена организация в областта на сигурността, която включва и контрол върху утвърждаване на човешките права, свободата на пресата и честните избори. Габриеле Кьотшау и Барбара Силва Егер Малдонадо възнамеряват да се срещнат с ръководителите на централната и местната власт, РИК, представителите на политическите партии, медиите и направителствения сектор, за да се запознаят с хода на предизборната кампания и ангажиментите на всяка от заинтересованите страни.

„Областният управител не е страна в изборния процес. Той свиква консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия, но не може да се намесва в работата й. Областната администрация отговаря за материално-техническото осигуряване на РИК и доставката на изборните материали от ЦИК“, обясни Ковачев. Той изтъкна, че основната му задача като областен управител, назначен от служебния кабинет, е провеждането на честни и прозрачни избори и в тази връзка е провел поредица от работни срещи с общините, РИК, ОД на МВР, ПБЗН, Информационно обслужване, ГРАО, Пътно управление и ЕВН с цел създаване на гъвкава организация и подобряване на координацията между тях. Разговарял е и с политическите партии да се придържат към добрия тон и принципите на толерантната кампания. На въпрос на гостите дали при него са постъпвали сигнали за нарушения на изборния кодекс, Ковачев отговори, че има само един такъв сигнал и той е за пакетираните храни в торбички с логото на ДОСТ, които бяха иззети от полицията, а случаят – отнесен към прокуратурата. Габриеле Кьотшау и Барбара Силва Егер Малдонадо отправиха питане дали сред българските граждани се провежда информационна кампания за правата и задълженията им като избиратели, на което областният управител отговори, че това е в компетенциите на ЦИК. Двете дами ще наблюдават изборния процес в областите от ЮЦР, а констатациите им, заедно с тези на колегите им в останалите райони на страната, ще бъдат обобщени в доклад с препоръки.

20170310 150907

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай