Областният управител посрещна международни наблюдатели на изборите

Публикувана на 10 Март 2017

Областният управител Начо Ковачев прие международни наблюдатели от ОССЕ /Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/ - най-голямата световна междуправителствена организация в областта на сигурността, която включва и контрол върху утвърждаване на човешките права, свободата на пресата и честните избори. Габриеле Кьотшау и Барбара Силва Егер Малдонадо възнамеряват да се срещнат с ръководителите на централната и местната власт, РИК, представителите на политическите партии, медиите и направителствения сектор, за да се запознаят с хода на предизборната кампания и ангажиментите на всяка от заинтересованите страни.

„Областният управител не е страна в изборния процес. Той свиква консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия, но не може да се намесва в работата й. Областната администрация отговаря за материално-техническото осигуряване на РИК и доставката на изборните материали от ЦИК“, обясни Ковачев. Той изтъкна, че основната му задача като областен управител, назначен от служебния кабинет, е провеждането на честни и прозрачни избори и в тази връзка е провел поредица от работни срещи с общините, РИК, ОД на МВР, ПБЗН, Информационно обслужване, ГРАО, Пътно управление и ЕВН с цел създаване на гъвкава организация и подобряване на координацията между тях. Разговарял е и с политическите партии да се придържат към добрия тон и принципите на толерантната кампания. На въпрос на гостите дали при него са постъпвали сигнали за нарушения на изборния кодекс, Ковачев отговори, че има само един такъв сигнал и той е за пакетираните храни в торбички с логото на ДОСТ, които бяха иззети от полицията, а случаят – отнесен към прокуратурата. Габриеле Кьотшау и Барбара Силва Егер Малдонадо отправиха питане дали сред българските граждани се провежда информационна кампания за правата и задълженията им като избиратели, на което областният управител отговори, че това е в компетенциите на ЦИК. Двете дами ще наблюдават изборния процес в областите от ЮЦР, а констатациите им, заедно с тези на колегите им в останалите райони на страната, ще бъдат обобщени в доклад с препоръки.

20170310 150907

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай