Държавата и местната власт в диалог за организацията на изборите

Публикувана на 15 Февруари 2017

Работна среща с кметовете на общини във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите проведе днес областният управител Начо Ковачев. „Както държавната администрация, така и местната власт носят изключително висока отговорност за спокойното провеждане на предсрочните парламентарни избори. Ангажиментите ни са разписани в Изборния кодекс, издадените въз основа на него актове на Министерски съвет, решенията на ЦИК и указанията от администрацията на МС. Надявам се да работим в синхрон и с общи усилия да създадем стройна организация за вота. Независимо какви са правомощията ни, ние с вас трябва да служим единствено на държавата и на българския народ“, изтъкна Ковачев.

Кметовете поставиха като основен акцент в разговорите техническото обезпечаване на машинното гласуване, координацията с РИК и органите на МВР и създаването на гъвкава организация в изборната нощ. Неяснотите около броя, доставката и монтажа на машините за гласуване възпрепятстват предварителната подготовка на секциите, изразиха опасенията си кметовете. Притесненията им са, че това ще ги натовари с допълнителни ангажименти, ще се увеличат разходите по вече готовите план-сметки и ще се оскъпят изборите. На президентските избори, когато машинното гласуване бе въведено експериментално в определен брой секции, за всеки четири устройства отговаряше по едно техническо лице, припомни секретарят на община Кърджали Сезгин Бекир. Сега трябва да бъдат създадени подходящи условия за транспортиране, съхранение и експлоатация на машините за гласуване в близо 500 СИК на територията на региона. Ковачев подчерта, че ще постави разискваните теми на най-високо държавно ниво, за да няма никакви съмнения в легитимността на вота. На срещата днес присъстваха кметът на Кърджали Хасан Азис, на Кирково – Шинаси Сюлейман, на Крумовград – Себихан Мехмед, заместник-кметът на Ардино – Неджми Ходжов, секретарят на община Кърджали Сезгин Бекир, на Момчилград - Бахатдин Ахмедов, на Джебел – Хайрие Мехмед и началникът на отдел ГРАО в община Черноочене Шемсетин Сюлейман. Поставените въпроси ще бъдат обсъдени отново в понеделник от 13 часа в зала 301 на работна среща в разширен формат с представителите на общините и ръководствата на РИК, ОД на МВР, ПБЗН, „Информационно обслужване“ и ГРАО.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай