Басейнова дирекция предупреждава за възможно замърсяване на р. Върбица

Публикувана на 14 Февруари 2017

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорския район с център Пловдив предупреждава населението и контролните институции за изтичане на води от хвостохранилището „Ерма река“ и възможно замърсяване на река „Върбица“. „ВиК“-дружествата и Регионалните здравни инспекции в Кърджали и Смолян предстои да извършат анализ на качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на реката, и да дадат предписания за тяхното ползване за битови нужди. След получаване на резултатите от взетите проби, Басейнова дирекция ще излезе с информация за установеното състояние.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай