Басейнова дирекция предупреждава за възможно замърсяване на р. Върбица

Публикувана на 14 Февруари 2017

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорския район с център Пловдив предупреждава населението и контролните институции за изтичане на води от хвостохранилището „Ерма река“ и възможно замърсяване на река „Върбица“. „ВиК“-дружествата и Регионалните здравни инспекции в Кърджали и Смолян предстои да извършат анализ на качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на реката, и да дадат предписания за тяхното ползване за битови нужди. След получаване на резултатите от взетите проби, Басейнова дирекция ще излезе с информация за установеното състояние.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай