В Кърджали представиха туристически регион Родопи

Публикувана на 09 Февруари 2017

Областна администрация Кърджали бе домакин на работна среща за представяне на туристически регион Родопи. Тя бе открита от заместник областните управители на Кърджали и Смолян – Румен Младенов и Тодор Бозуков. В събитието взеха участие представители на местната власт, неправителствените организации и бизнеса. Родопи е един от деветте туристически региона в България, дефинирани с промените в Закона за туризма. В него попадат 28 общини на територията на 5-те области в обхвата на Южен централен район. За негов център е определен Смолян.

Обособяването му ще позволи да се повиши конкурентоспособността на туризма в планината, да се предлага по-широка гама от регионални туристически продукти и да се подобри взаимодействието между общините и предприемачите в туризма, обясни Тодор Бозуков. Целта е да се приобщят повече туристически сдружения, НПО, местна власт, хотелиерски и ресторантьорски асоциации и др., а държавата да оказва подкрепа.

Родопи ще бъде първият туристически регион в страната. Туристическото райониране ще отчита териториалната специфика на отделните области. Ще се насърчават регионалната туристическа политика и ефективен маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми и успешно да ги промотира на вътрешния и международния пазар.

 

IMG 20170209 133153

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай