Покана

Публикувана на 26 Януари 2017

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 59 на Президента на Република България /обн. в ДВ, бр. 9 от 2017 г / областният управител Илия Илиев кани парламентарно представените партии и коалиции от партии в 43-то Народно събрание на консултативна среща за определяне състава на РИК в 9-ти Кърджалийски избирателен район за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г . Срещата ще се проведе на 29 януари, неделя, от 10 часа в зала № 301, етаж 3 на Областна администрация Кърджали, бул. „България" 41.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай