Покана

Публикувана на 26 Януари 2017

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 59 на Президента на Република България /обн. в ДВ, бр. 9 от 2017 г / областният управител Илия Илиев кани парламентарно представените партии и коалиции от партии в 43-то Народно събрание на консултативна среща за определяне състава на РИК в 9-ти Кърджалийски избирателен район за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г . Срещата ще се проведе на 29 януари, неделя, от 10 часа в зала № 301, етаж 3 на Областна администрация Кърджали, бул. „България" 41.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай