Отчети за дейността на Областната администрация

Публикувана на 16 Юни 2014

Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 година (публикувано на 28.02.2018 г.)

Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2017 година (публикувано на 28.02.2018 г.)

- Отчет за дейността на областна администрация Кърджали за периода 09.02.2017 - 09.05.2017 г.

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 година (публикувано на 28.02.2017 г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2016 година (публикувано на 28.02.2016 г.)

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 година (публикувано на 29.02.2016 г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2015 година (публикувано на 29.02.2015 г.)

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 година (публикувано на 25.02.2015 г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2014 година (публикувано на 25.02.2015 г.)

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 година (публикувано на 25.02.2014 г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2013 година (публикувано на 25.02.2014 г.)

- Отчет на Областния управител и политическия кабинет август 2009 г. – юни 2013 г.

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01 2012 – 31.12.2012 година (публикувано на 27.02.2013г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2012 година (публикувано на 12.02.2013 г.)

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01 2011 – 31.12.2011 година (публикувано на 30.03.2012г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2011 година (публикувано на 20.02.2012г.)

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01 2010 – 31.12.2010 година

- Отчет на целите за 2010 г.

- Доклад за дейността на Областна администрация Кърджали за периода 12.08.2009 – 31.08.2010 година

- Отчет на цели 2009 г.

- Отчет на Областния управител и политическия кабинет септември 2005 г. – юни 2009 г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай