Обяви и заповеди

- Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. за ОТЧУЖДАВАНЕ на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Път I-5 "Обходен път на град Кърджали", участък от км 349+234 до км 349+422-348+997,32, в землището на село Дъждино, община Кърджали, област Кърджали

- Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти- частна собственост-10.01.2017 год.

- Заповед за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива- 21.12.2016 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2019 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2017 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2016 г.

- Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2015 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2015 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2014 г.

- Обявление за принудително отчуждаване на частни и общински имоти за държавна нужда

- Заповед за определяне списък на категориите класифициране информация, създавана, обработвана и съхранявана в Областна администрация - Кърджали, определени като "служебна тайна"

Решение на МС № 834 от 22.12.2014 г. за ОТЧУЖДАВАНЕ на имоти -ЧС, засегнати от строителството на обект: Път Е85 /I-5/ "Кърджали-Маказа" и пътна връзка Фотиново

- Решение РД-09-70/23.03.2017г.

- Заповед за изработване на КПИИ за строеж на "Пътна връзка на с.Птичар с път Е-85" - 13.6.2017 г.

- Заповед за одобряване на КПИИ за строеж на "Водоснабдяване на с.Софийци от помпена станция Балабаново, находящ се в землище на с.Софийци, община Джебел и землища на с.Балабаново и с.Върхари. общ.Момчилград" - 06.11.2017 г.

- Заповед за разрешаване изработването на КПИИ за "Реконструция на магистрален водопровод на ВС "Боровица" от село Ненково по ПСПВ "Енчец"" - 13.04.2018 г.

- Разрешение за строеж РД-11-357 от 06.08.2018 г.

- Заповед за ПУП РД-09-74/12.04.2019 г.

- Заповед за Комплексен проект за инвестиционна инициатива на строеж: "Изграждане на пътна връзка на с.Птичар с път I-5 Кърджали - Подкова - кръстовище на км 364+500 по път I-5, община Момчилград" , находящ се в землище на с.Птичар, община Момчилград и землище на с.Рогозари, община Джебел, област Кърджали.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай