Mimetypes-zip-iconОбщински план за развитие на община Джебел 2007-2013г.

 
Кратко описание:
Общински план за развитие на община Джебел 2007-2013г.
Изпратено на:
09 Mar 2007

Mimetypes-zip-iconОбщински план за развитие на община Кирково 2007-2013г.

 
Кратко описание:
Общински план за развитие на община Кирково 2007-2013г.
Изпратено на:
09 Mar 2007

Mimetypes-zip-iconОбщински план за развитие на община Крумовград 2007-2013г.

 
Кратко описание:
Общински план за развитие на община Крумовград 2007-2013г.
Изпратено на:
09 Mar 2007

Mimetypes-zip-iconОбщински план за развитие на община Кърджали 2007-2013г.

Кратко описание:
Общински план за развитие на община Кърджали 2007-2013г.
Изпратено на:
09 Mar 2007

Mimetypes-zip-iconОбщински план за развитие на община Момчилград 2007-2013г.

 
Кратко описание:
Общински план за развитие на община Момчилград 2007-2013г.
Изпратено на:
09 Mar 2007

Mimetypes-zip-iconОбщински план за развитие на община Черноочене 2007-2013г.

 
Кратко описание:
Общински план за развитие на община Черноочене 2007-2013г.
Изпратено на:
09 Mar 2007
 
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай