СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2019г.

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ДАТА

СПОРТНА ПРОЯВА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

 

I

Община Ардино

       

1

м. май

17-ти май - Ден на българския спорт и на професионалния празник на

работещите в сферата на спорта / по програма/

Градски стадион

гр. Ардино

Общински училища и спортни клубове

 

2

м. май

Маратон

Околностите на гр. Ардино

КСУ „Алада”

 

3

01.06.

Спортно-развлекателни игри „Спорт за малки”

Парк „Нилюфер”, гр. Ардино

ЦПЛР -ОДК Ардино

 

4

м. август.

Международен турнир по тенис на маса в памет на Дургут Адемов - Джофи

Спортна зала „Юнак”, гр. Ардино

СКТМ „Юнак-2005”

 

5

м. септември

Общински турнир по шах

Читалище „Родопска искра”, гр. Ардино

КСУ „Алада”

 

6

м. септември

Международен футболен турнир за ветерани

Градски стадион

гр. Ардино

СКТМ „Юнак-2005”

 

7

м. септември

Общински турнир по плажен волейбол

Градски стадион

гр. Ардино

КСУ „Алада”

 

8

м. септември

Общински турнир по футбол на малки врати

Градски стадион

гр. Ардино

ФК „Юнак“

 

9

м. септември

Състезание с велосипеди

Околностите на гр. Ардино

КСУ „Алада”

 

10.

месец юли

Участие в Държавните игри на БАСС

По програма

КСУ „Алада“

 

11.

месец август

XV–ти Международен турнир по тенис на маса в памет на Дургут Адемов-Джофи

Зала „Юнак“ гр.Ардино

СКТМ „Юнак 2005“

 

12.

месец август

Участие в Международен турнир по волейбол „Черно море“

Гр.Приморско

КСУ „Алада“

 

13.

месец септември

Общински турнир по шах

Читалище „Родопска искра”, гр. Ардино

КСУ „Алада”

 

14..

месец септември

Международен футболен турнир за ветерани

Градски стадион

ФК „Юнак“ Ардино

 

15.

месец септември

Общински турнир по плажен волейбол

Градски стадион

КСУ „Алада“

 

16.

месец септември

Общински турнир по футбол на малки врати

Градски стадион

ФК „Юнак“

 

17.

месец септември

Състезание с велосипеди

Околностите на град Ардино

КСУ „Алада“

 

18.

месец декември

Общински турнир по тенис на маса

ЦПЛР –ОДК Ардино

ЦПЛР –ОДК Ардино

 

II

Община Джебел

       

1

м. януари

Ученически игри по футбол, волейбол, тенис на маса, шахмат, бадминтон – вътрешно училищен кръг

ОУ,СУ,ПГ

Директори на училища

 

2

февруари – март

Ученически игри по футбол, волейбол, тенис на маса, шахмат, бадминтон – общински кръг

ЦПЛР- ОДК, СУ, ПГ

Директор на ЦПЛР- ОДК

Специалист „СМД”

 

3

Пролетна ваканция

Пролетен отдих на учениците - спортни игри

ЦПЛР- ОДК

Директори на ЦПЛР- ОДК

 

4

март -април.

Ученически игри по волейбол, баскетбол, тенис на маса, шахмат, бадминтон – областен кръг

По план на РУО Кърджали

РУО

Учители по физкултура

 

5

м. март-април

Ученически игри по футбол и лека атлетика – областен кръг

По план на РУО

Директори на училища, РУО

 

6

10 – 19.05.

Общински турнири по футбол, тенис на маса, шахмат и спортен бридж, колоездене и др. във връзка с деня на българския спорт 17 май и купата на град Джебел „19 май”

Стадиона

ЦПЛР-ОДК

Спортната площадка

Специалист „СМД”, Директор на ЦПЛР- ОДК

Учители по физкултура

 

7

01.06.

Състезания по волейбол, футбол на малки врати, рисунка на асфалт

СУ, ЦПЛР - ОДК

Директори на училища

 

8

Целогодишно

Контролни и приятелски срещи по футбол

Стадиона

Специалист „СМД”

 

9

Целогодишно по програма

Дейности на ФК „Джебел”

По програма

БФС

 

III

Община Кирково

       

1

м. януари

Тенис на маса

СУ с. Кирково

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

2

м. януари

Шахмат

СУ с. Чорбаджийско

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

3

м. февруари

Баскетбол

СОУ Б-ски, СОУ Чорбаджийско, ОУ Чакаларово

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

4

м. февруари

Хандбал

СУ Кирково

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

5

м. февруари

Волейбол

СУ Кирково

СУ с. Чорбаджийско

СУ с. Бенковски

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

6

м. март

Лека атлетика

Стадион „Върбица”

с. Бенковски

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

7

По наредба

Футбол

Стадион „Граничар”

с. Кирково ,    

Стадион „Върбица”

с. Бенковски

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

8

По наредба

Областни първенства по видове спорт

По наредба

ОбА К-во Директори, учители по ФВС

 

9

По наредба

Зонални ученически игри

По наредба

ОбА К-во Директори, учители по ФВС

 

10

По наредба

Републикански ученически игри

По наредба

ОбА К-во Директори, учители по ФВС

 

11

м. март

Общинско състезание по гражданска защита „Млад спасител”

СУ Кирково

ОбА К-во Директори, мед. работници

 

12

Целогодишен

Участие на спортните клубове по програма на МФВС „Спорт в свободното време”

Спортните бази на общ. Кирково

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

13

м. април

Общинско състезание по противопожарна защита „Млад огнеборец”

Стадион

с. Подкова

Отдел „ОКЗСДСТ”, РС „ПБЗН”-Подкова

 

14

Сезонно

Дни на предизвикателството

По училища

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

15

08.05-17 05.

Състезания по случай 17 май – Ден на българският спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта

Кирково, Бенковски, Завоя, Чакаларово, Чорбаджийско

Отдел „ОКЗСДСТ”, ФК „Граничар”, ФК „Върбица”

 

16

23.05-01.06.

Състезания и спортно-развлекателни програми в чест - Деня на детето -1 юни

По райони

Директори на ДГ и училища иотдел „ОКЗСДСТ”

 

17

м. юли

Участие в държавните игри на малките селища

По наредба

ОбА, СУ Кирково

 

18

м. август

Спортни прояви в чест на международния ден на младежта- 12 август

Кирково, Бенковски, Завоя, Чакаларово, Чорбаджийско

ОБА-Кирково

Училища

 

19

Целогодишно

Състезания в чест на патронни празници и 105 г. от създаването на Община Кирково

По училища

Директори на училища

 

20

м. май и ноември

Общинско състезание по плуване

СУ Кирково

ОбА К-во Директори, учители по ФВС

 

21

м. септември

Общински есенен турнир по футбол „Кирково 2019”

Стадион „Граничар”,

по райони

ОбА Кирково

 

22

01.10-30.10.

Вътрешно училищни състезания по волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, лека атлетика, тенис и шахмат

Спортна база на училищата

Директори, учители по ФВС

 

23

м. май 2019 г.

Общински туристически поход до защитената местност

„Гюмюрджински снежник”- в чест на 105 г. от създаването на Община Кирково

„Гюмюрджински снежник”

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

24

Целогодишно

Спортни дейности на ФК „Граничар”- Кирково

с. Кирково

ОбА К-во, ФК

 

25

Целогодишно

Спортни дейности на ФК „Върбица”- Бенковски

с. Бенковски

ОбА К-во, ФК

 

26

Ноември

Спортен турнир по шахмат

с. Чакаларово

ОбА К-во

 

27

Декември.

Спортен турнир по бридж-белот

с. Чакаларово

ОбА К-во

 

28

Август

Спортен турнир по футбол

с. Чакаларово

с. Чорбаджийско

с. Бенковски

с. Фотиново

ОбА К-во

 

IV

Община Крумовград

       

1

м. януари-декември

Вътрешно училищни състезания по баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, тенис на маса, шахмат и др.

Училища

Общински училища

 

2.

м. април

Състезания на младежките противопожарни отряди (МПО) „Млад огнеборец” районен етап – м

Училищата

РСПБЗН гр. Крумовград

Общинска администрация

Общински училища

 

3.

м. май

Общински и областни състезания „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”

гр. Крумовград

гр. Кърджали

РСПБЗН гр. Крумовград

Общинска администрация

Общински училища

 

4.

по програма на МОН

Областно първенство по волейбол: IV-VII, VIII-X, XI-XII

по програма на МОН

РУО гр. Кърджали

Общинска администрация

Общински училищата

 

5.

по програма на МОН

Областно първенство по баскетбол: V-VII, VIII-X, XI-XII

по програма на МОН

РУО гр. Кърджали

Общинска администрация

7Общински училища

 

6.

м. май

Зонални ученически игри - класираните на

І място отбори от областните първенства по волейбол, баскетбол, шахмат

Кърджали, Стара Загора, Хасково

РУО гр. Кърджали,

Общинска администрация

Общински училища

ЦПЛР – ОДК Крумовград

 

7.

м. май – юни

Туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй - Околчица

гр. Козлодуй

СУ „Васил Левски“

Крумовград,

Общинска администрация

 

8.

по програма на МОН

Областно първенство по футбол: V-VII,

VIII- X

по програма на МОН

РУО гр. Кърджали,

Общинска администрация,

Общински училища

 

9.

по програма

Пролетен сезон на областно футболно първенство - деца

по програма

РУО гр. Кърджали,

Общинска администрация,

Общински училища

 

10.

м. януари - февруари

Общинско първенство по шахмат и тенис на маса: IV-VII, VIII-X, XI-XII

ЦПЛР-ОДК гр.Крумовград

Общинска администрация,

ЦПЛР - ОДК

 

11.

по програма на МОН

Областно първенство по шахмат: V-VII,

VIII- X

по програма на МОН

РУО гр. Кърджали,

Общинска администрация,

ЦПЛР - ОДК

 

12.

м. март – м. април

Пролетна спортна програма

ЦПЛР-ОДК гр.Крумовград

Общинска администрация,

ЦПЛР-ОДК гр.Крумовград,

ЦНСТ гр. Крумовград

 

13.

м. май

Общински турнир по тенис на маса

ЦПЛР-ОДК гр.Крумовград

Общинска администрация,

ЦПЛР-ОДК гр.Крумовград

 

14.

от м. юни до

м. септември

Лятна спортна програма

ЦПЛР-ОДК гр. Крумовград

Общинска администрация,

ЦПЛР-ОДК гр.Крумовград,

ЦНСТ гр. Крумовград

 

15

Целогодишно

Дейности на ФК “Левски-2005” Крумовград

по Наредба

ФК “Левски-2005”

Крумовград

 

16.

м. май-октомври

Шахматен турнир

гр. Крумовград

Общинска администрация,

ЦПЛР-ОДК гр.Крумовград,

ЦПЛР – СУО,

ЦНСТ гр. Крумовград,

Клуб на пенсионера и хора с увреждания Крумовград

 

17.

м. май

Спортни прояви по случай Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта с участието и на деца и лица с увреждания /маратон, баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, игри „Бързи, смели и сръчни“ и др./

Спортен комплекс Крумовград

Общинска администрация,

Детски градини,

Общински училища,

ЦПЛР-ОДК Крумовград,

ЦПЛР – СУО,

ЦНСТ гр. Крумовград

ФК „Левски-2005“

 

18.

м.май – м. юни

Спортен турнир за работници и служители

Спортен комплекс Крумовград

Общинска администрация,

ФК “Левски-2005”

гр. Крумовград

 

19.

от м. юни до

м. септември

Лятна спортна програма /спортни развлекателни игри -   гимнастика, танци, баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса и др./, съгласно Приложение № 3

Спортен комплекс Крумовград,

ЦПЛР-ОДК

Крумовград

Общинска администрация,

ЦПЛР-ОДК Крумовград,

ЦНСТ Крумовград

 

20.

м. август – м.октомври

Турнири по футбол

Девесилите

с. Голяма Чинка

с. Токачка

с.Странджево

с. Поточница

гр. Крумовград

Общинска администрация и кметове на кметства

 

21.

м. септември

Народна борба

с. Токачка

Общинска администрация и кметове на кметства

 

22.

м.октомври

Спортни мероприятия по случай Деня на общината

Спортен комплекс Крумовград

Общинска администрация

 

V.

Община Кърджали

       

1

м. октомври, ноември, декември

Общинско първенство по волейбол

Момичета – момчета V – VІІ кл.

Сп. зала “Арпезос” Кърджали

Община Кърджали ВК”Арда”- Кърджали

 

2

м. октомври, ноември, декември

Общинско първенство по волейбол

Юноши и девойки VІІІ-Х и ХІ – ХІІ клас

Сп. зала “Арпезос” Кърджали

Община Кърджали ВК”Арда” – Кърджали

 

3

м. октомври, ноември, декември

Общинско първенство по баскетбол

Момичета – момчета V – VІІ кл.

СУ “Й. Йовков” Кърджали

Община Кърджали

БК “Арда – Метеор”

 

4

м. ноември, декември

Общинско първенство по баскетбол

Юноши и девойки VІІІ-Х и ХІ- ХІІклас.

СУ “Й. Йовков” Кърджали

Община Кърджали БК “Арда – Метеор”

 

5

м. ноември, декември м. март

Общинско първенство по футбол

Момчета – V – VІІ кл.

Юноши –VІІІ – Х и ХІ – ХІІ кл.

Стадион “Горубсо” Кърджали

Община Кърджали Съдийска колегия Футбол

 

6

м. ноември, декември

Общинско първенство по тенис на маса

Момчета – момичета V – VІІ клас

Юноши и девойки VІІІ – Х и ХІ - ХІІ кл

 

СУ “П.Р.Славейков” Кърджали

Община Кърджали Съдийска колегия по тенис на маса

 

7

м. март и април

Областни и зонални състезания по всички спортове V – VІІ кл. и
VІІІ – Х и ХІ - ХІІ кл.
Кърджали

По наредба на МОН

 

8.

м. март.

Провеждане на турнир по шахмат „Изборите в шаха са като изборите в живота”

Кърджали

Община Кърджали и ОбС понаркотични вещества

 

9.

м. април  

Общински конкурс за съвременни танци „Децата на Кърджали танцуват”

Кърджали

Община Кърджали

 

10.

м. април  

Състезания по мини-футбол и тенис на маса
Кърджали

Община Кърджали и Сдружение „Работнически клуб Спорт и здраве – Кърджали”

 

11.

м. април  

Коло - поход
Кърджали

Община Кърджали, ТД - Кърджали

 

12.

м. април  

Купа България по аеробика

Сп. зала “Арпезос”

Община Кърджали, БФА

 

13.

м. май

„Избираме спорт, а не наркотици“ – състезание между отбори на училищата в град Кърджали

НУЦ по военно обучение – с. Широко поле

Община Кърджали, ОДК и ОбС по наркотични вещества.

 

14

м. май  

Спортни състезания по случай Деня на българския спорт
Спортни зали

Стадиони

Община Кърджали

ММС

СК

ЦПЛР ОДК К-ли

Училища и детски градини

12

15

м. май

Младежки спортен ден с ученици от ДМП, Клуб по фотография и младежки клуб към ОбС по наркотични вещества

 
НУЦ по военно дело в с. Широко поле

Община Кърджали

ОбС по наркотични вещества

ЦПЛР ОДК К-ли

 

16.

м. май

Международен турнир по свободна борба
Салон – с. Стремци

Община Кърджали, СК по борба „Крепост” -Стремци

 

17

м. май  

Традиционни турнири по футбол за деца

Ст. “Дружба” К-ли

Ст. “Горубсо К-ли

Община Кърджали

Футболни клубове

БФС

 

18

01.VІ.

Първоюнски детски празник със спортни и занимателни игри
Кърджали

Община

Кърджали

ЦПЛР-ОДК К-ли

Детски градини

 

19

01-10.VІ.

Републиканска водна регата по река Арда
Кърджали

Община Кърджали

ТД Кърджали

 

20.

м. юни  

Турнир по бокс
Сп.зала “Арпезос”

Община Кърджали, СК по бокс

 

21

Есен - пролет 2019

Национална волейболна лига
 
Сп. зала “Арпезос”

По Наредба на НВЛ

 

22

Есен -пролет 2019

Държавно първенство – волейбол
ІІІ гр. – юноши старша
Сп.зала “Арпезос”

По Наредба на БФВ

 

23

Есен - пролет 2019

Държавно първенство – баскетбол
Сп.зала “Арпезос”

По Наредба на БФВ

 

24

Есен - пролет 2019

Държавно първенство – бадминтон всички възрасти
По Наредба

По Наредба на БФВ

 

25

Есен - пролет 2019

Държавно първенство – тенис – деца
По Наредба

По Наредба на БФТ

 

26

Есен - пролет 2019

Държавно първенство – кану-каяк всички възрасти
По Наредба

По Наредба на БФКК

 

27.

м. октомври

Държавно първенство – Бокс за жени и девойки
Сп.зала “Арпезос”

По Наредба

 

28

Есен - пролет 2019

Републикански турнири по водна топка
По Наредба

По Наредба

 

29

м .май, юни юли

Програма „Научи се да плуваш”
Общински плувен басейн

СК по водна топка

 

30

м. август

Тенис турнир “М. Чепишев”
Комплекс “Арпезос” К-ли

Община Кърджали

Тенис клуб „Орфей“

 

31.

м. август

Преплуване на яз. Кърджали
яз. Кърджали

Община Кърджали, СК по водна топка

 

32

м. август

Празник на водната топка – за Купа Кърджали
Плувен басейн “Арпезос”

Община Кърджали

Спортни клубове по водна топка

 

33

м. юли, август

Турнир по плажен волейбол от веригата национални турнири за мъже и жени
Плувен комплекс „Арпезос”

Община Кърджали

ВК „Арда“

 

34.

м. септември

Спортни мероприятия по повод Европейска седмица на спорта
Кърджали”

Община Кърджали, СК, училища и детски градини

 

35.

10-21.Х.

Състезания за Деня на Кърджали по различни спортове
Спортни зали, стадиони

Община Кърджали, Спортни клубове

 

36

м. август

Открит турнир по канадска борба в памет на Недялка Камбурова
OMV

Община Кърджали

СТКХСУ „Родопи“

 

37

м. октомври

Спортен празник „С игри да станем по-добри“ с деца от детските градини
Кърджали

Община Кърджали

 

38

м. октомври

Спортен празник с деца от детските градини по населени места
Кърджали

Община Кърджали

 

39

10-21.12.

Награждаване на 10 най-добри спортисти на Община Кърджали
По правилник

Община Кърджали

 

VI

Община Момчилград

       

1

м. октомври и м. ноември

Вътрешно-училищни спортни състезания по тенис на маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шах, лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета /V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

Спортна база на училищата

Директор и учители по ФВС

 

2

м. ноември, декември

Общински ученически игри по тенис на маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шах, лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета/V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

Спортна база на училищата и на община Момчилград

Община Момчилград, учители по ФВС от училищата

 

3

04.02. – 15.04..

Областни ученически игри по тенис на маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шах, лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета/V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

Според посочената база в спортния календар на РУО-Кърджали за ученическите игри

РУО – Кърджали

 

4

15.04. – 30.04.

Зонални ученически игри по тенис на маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шах, лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета/V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

По Наредба

РУО – Кърджали МФВС

 

5

11.05. -11.06.

Финални ученически игри по тенис на маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шах, лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета /V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

По Наредба на БА „Спорт за учащи”

МОН, МФВС, училища,

НА „Спорт за училище”

 

6

м. май

Обучително състезание по безопасност на движението

Спортни площадки на училищата

Община Момчилград

 

7

м. май

Спортен риболов/V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

Община Момчилград

Община Момчилград

 

8

м. април-май

Общинско и областно състезание „Млад огнеборец”

По Наредба

РСПБС – Момчилград, РУО и училищата

 

9

17.05.

Спортни прояви по случай Деняна българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта

Спортна база в община Момчилград

Община Момчилград, МФВС, спортни клубове

Решение на МС 581/03.08.2006 г

 

10

12.08.

Международен ден на младежта

Община Момчилград

Община Момчилград, МФВС, спортни клубове

 

11

м. юни

Спортни прояви за хора с увреждания

Община Момчилград

Община Момчилград

 

12

м. юни

„Научи се да плуваш“ 2019

Общински плувен басейн

Община Момчилград

 

13

м. август

Международен турнир по тенис на маса

Спортна база в община Момчилград

Община Момчилград

 

14

Целогодишно

Физическа дееспособност в детските градини /развлекателни игри – тенис на маса/

Детски градини

Община Момчилград

Детски градини

 

15

м. юли

Спортни прояви по случай традиционната Международна среща на момчилградчани

Спортна база в община Момчилград

Община Момчилград

 

16

м. юли-м. август

Спортни занимания по време на   ваканциите - плуване, шах, тенис на маса, волейбол, баскетбол, футбол и др.

Спортна база в община Момчилград

Община Момчилград МФВС, спортни клубове

 

17

Целогодишно

Спортни занимания по време на   ваканциите

Спортна база в община Момчилград

Община Момчилград

 

18

Целогодишно

Общински работнически турнири по различни видове спорт

Спортна база в Община Момчилград

Община Момчилград, УСК, Училища МФВС, МОМН, Обслужващи звена в системана на образованието, Спортни клубове

 

19

Целогодишно

Общински турнири по футбол, волейбол, баскетбол, шах, лека атлетика, дартс, билярд, тенис на маса и др. (пролетни, летни, есенни, по случай празници и бележити дати)

Спортна база в Община Момчилград

Община Момчилград, спортни клубове

 

20

м. май, октомври

Провеждане на традиционни спортни походи в рамките на общината и страната

 

Община Момчилград

 

21

Целогодишно

Спортна дейност на ФК “Родопи-1935” - Момчилград

по Наредба на БФС

Ръководство на ФК ”Родопи”, гр. Момчилград, БФС

 

22

Целогодишно

Спортна дейност на СКТМ “Родопи” – Момчилград

по Наредба на БФТМ

Ръководство на СКТМ ”Родопи”, гр. Момчилград, БФТМ

 

23

Целогодишно

Спортна дейност на Спортен   клуб по борба   - “Родопи ”Момчилград

по Наредба на БФБ

Ръководство на СКБ

 

VII.

Община Черноочене

       

1

м. февруари

Общинско състезание по футбол за учащи - V-VІІ кл.

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

2

м. февруари

Общинско състезание по волейбол момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СУ „Хр. Смирненски”

с. Черноочене

Община Черноочене

 

3

м. февруари

Общинско състезание по баскетбол момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СУ „Хр.Смирненски” с. Черноочене

Община Черноочене

 

4

м. февруари

Общинско състезание по лека атлетика   момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Общински стадион

с. Черноочене

Община Черноочене

 

5

м. февруари

Общинско състезание по шах момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Сградата наСУ „Хр .Смирненски” с. Черноочене

Община Черноочене

 

6

27 .02.

Общинско състезание по тенис на маса   момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СОУ „Хр.Смирненски” с.Черноочене

Община Черноочене

 

7

01-02.04.

Детски турнир по футбол

 

Община Кърджали

 

8

м. май

Общински турнир по футбол, баскетбол и волейбол за учащи-по случай 17 май – Ден на спорта

Общински стадион            с.Черноочене

Община Черноочене

 

9

14-17.05.

Общински турнир по футбол за работещи и служители-по случай 17 май – Ден на спорта

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

10

01.06.

Детски турнир по футбол деца по случай 1-ви юни -Ден на детето.

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

11

15.06.

Общински турнир по футбол за работещи и служители – по случай Рамазан Байрам

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

12

21-22-23-24.08.

Общински турнир по футбол за работещи и служители – по случай Курбан Байрам

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

13

06-07.10.

Народни борби – по случай селищен празник на община Черноочене

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

14

17.11.

Общинско състезание по футбол за учащи - V-VІІ кл.

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

15

07.11.

Общинско състезание по волейбол момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СУ „Хр. Смирненски”

с. Черноочене

Община Черноочене

 

16

08.11.

Общинско състезание по баскетбол момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СУ „Хр.Смирненски”

с. Черноочене

Община Черноочене

 

17

09.11.

Общинско състезание по лека атлетика   момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

18

12.11.

Общинско състезание по шах момчета-момичета за учащи -5-7 кл.

Сградата наСУ „Хр.Смирненски” с .Черноочене

Община Черноочене

 

19

13.11.

Общинско състезание по тенис на маса   момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СУ „Хр. Смирненски”

с. Черноочене

Община Черноочене

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай