СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018г.

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

 

ДАТА

 

СПОРТНА ПРОЯВА

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

 

I

Община Ардино

       

1

м. май 2018 г.

17-ти май - Ден на българския спорт и на професионалния празник на

работещите в сферата на спорта / по програма/

Градски стадион

гр. Ардино

Общински училища и спортни клубове

 

2

м. май 2018 г.

Маратон

Околностите на гр. Ардино

КСУ „Алада”

 

3

01.06. 2018 г.

Спортно-развлекателни игри „Спорт за малки”

Парк „Нилюфер”, гр. Ардино

ЦПЛР -ОДК  Ардино

 

4

м. август 2018 г.

Международен турнир по тенис на маса в памет на Дургут Адемов - Джофи

Спортна зала „Юнак”, гр. Ардино

СКТМ „Юнак-2005”

 

5

м. септември 2018

Общински турнир по шах

Читалище „Родопска искра”, гр. Ардино

КСУ „Алада”

 

6

м. септември 2018

Международен футболен турнир за ветерани

Градски стадион

гр.  Ардино

СКТМ „Юнак-2005”

 

7

м. септември 2018

Общински турнир по плажен волейбол

Градски стадион

гр. Ардино

КСУ „Алада”

 

8

м. септември 2018

Общински турнир по футбол на малки врати

Градски стадион

гр. Ардино

ФК  „Юнак“

 

9

м. септември 2018

Състезание с велосипеди

Околностите на гр. Ардино

КСУ „Алада”

 

II

Община Джебел

       

1

м. януари 2018 г.

Ученически игри по футбол, волейбол, тенис на маса, шахмат, бадминтон – вътрешно училищен кръг

ОУ,СУ,ПГ

Директори на училища

 

2

февруари – март 2018 г.

Ученически игри по футбол, волейбол, тенис на маса, шахмат, бадминтон – общински кръг

ЦПЛР- ОДК, СУ, ПГ

Директор на ЦПЛР- ОДК

Специалист „СМД”

 

3

Пролетна ваканция

Пролетен отдих на учениците - спортни игри

ЦПЛР- ОДК, СУ

Директори на ЦПЛР- ОДК, СУ

 

4

По график март -април 2018 г.

Ученически игри по волейбол, баскетбол, тенис на маса, шахмат, бадминтон – областен кръг

По план на РУО Кърджали

РУО

Учители по физкултура

 

5

м. март-април 2018г

Ученически игри по футбол и лека атлетика – областен кръг

По план на РУО

Директори на училища, РУО

 

6

10 – 19.05.2018 г.

Общински турнири по футбол, тенис на маса, шахмат и спортен бридж, колоездене и др. във връзка с деня на българския спорт 17 май и купата на град Джебел „19 май”

Стадиона

ЦПЛР-ОДК

Спортната площадка

Специалист „СМД”, Директор на ЦПЛР- ОДК, Учители по физкултура

 

7

01.06.2018 г.

Състезания по волейбол, футбол на малки врати, рисунка на асфалт

СУ, ЦПЛР - ОДК

Директори на училища

 

8

Целогодишно

Контролни и приятелски срещи по футбол

Стадиона

Специалист „СМД”

 

9

Целогодишно по програма

Дейности на ФК „Джебел”

По програма

БФС

 

III

Община Кирково

       

1

м. януари 2018 г.

Тенис на маса

СУ с. Кирково

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

2

м. януари 2018 г.

Шахмат

СУ с.  Чорбаджийско

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

3

м. февруари 2018 г.

Баскетбол

СОУ Б-ски, СОУ Чор-ско, ОУ Чакаларово

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

4

м. февруари 2018 г.

Хандбал

СУ Кирково

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

5

м. февруари 2018 г.

Волейбол

СУ Кирково

 СУ с. Чорбаджийско

СУ с. Бенковски

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

6

Март 2014 г.

Лека атлетика

Стадион „Върбица”

с. Бенковски

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

7

По наредба

Футбол

Стадион  „Граничар”

с. Кирково ,     

Стадион  „Върбица”

с. Бенковски

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

8

По наредба

Областни първенства по видове спорт

По наредба

ОбА К-во Директори, учители по  ФВС

 

9

По наредба

Зонални ученически игри

По наредба

ОбА К-во  Директори, учители по  ФВС

 

10

По наредба

Републикански ученически игри

По наредба

ОбА К-во Директори, учители по  ФВС

 

11

м. март 2018 г.

Общинско състезание по гражданска защита „Млад спасител”

СУ Кирково

ОбА К-во Директори, мед. работници

 

12

Целогодишен

Участие на спортните клубове по програма на МФВС „Спорт в свободното време”

Спортните бази на общ. Кирково

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

13

м. април 2018 г.

Общинско състезание по противопожарна защита  „Млад огнеборец”

Стадион

с. Подкова

Отдел „ОКЗСДСТ”, РС „ПБЗН”-Подкова

 

14

Сезонно

Дни на предизвикателството

По училища

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

15

09.05-17 05.2018 г

Състезания по случай 17 май – Ден на българският спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта

Кирково, Бенковски, Завоя, Чакаларово, Чорбаджийско

Отдел „ОКЗСДСТ”, ФК „Граничар”, ФК „Върбица”

 

16

23.05-01.06.2018 г

Състезания и спортно-развлекателни програми в чест - Деня на детето -1 юни

По райони

Директори на ДГ и училища и отдел „ОКЗСДСТ”

 

17

м. юли 2018 г.

Участие в държавните игри на малките селища

По наредба

ОбА, СУ Кирково

 

18

м. август 2014 г.

Спортни прояви в чест на международния ден на младежта- 12 август

Кирково, Бенковски, Завоя, Чакаларово, Чорбаджийско

ОБА-Кирково

Училища

 

19

Целогодишно

Състезания в чест на патронни празници и 104 г. от създаването на Община Кирково

По училища

Директори на училища

 

20

 м. май и ноември

2018 г.

Общинско състезание по плуване

СУ Кирково

ОбА К-во Директори, учители по  ФВС

 

21

м. септември 2018

Общински есенен турнир по футбол „Кирково 2018”

Стадион „Граничар”,

по райони

ОбА Кирково

 

22

01.10-30.10.2018 г.

Вътрешно училищни състезания по волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, лека атлетика, тенис и шахмат

Спортна база на училищата

Директори, учители по  ФВС

 

23

м. май 2018 г.

Общински туристически поход до защитената местност

„Гюмюрджински снежник”- в чест на 104 г. от създаването на Община Кирково

„Гюмюрджински снежник”

Отдел „ОКЗСДСТ”

 

24

Целогодишно

Спортни дейности на ФК „Граничар”- Кирково

с. Кирково

ОбА К-во, ФК

 

25

Целогодишно

 Спортни дейности на ФК „Върбица”- Бенковски

с. Бенковски

ОбА К-во, ФК

 

26

Ноември 2014 г.

Спортен турнир по шахмат

с. Чакаларово

ОбА К-во

 

27

Декември 2014 г.

Спортен турнир по бридж-белот

с. Чакаларово

ОбА К-во

 

28

Август 2014 г.

Спортен турнир по футбол

с. Чакаларово

с. Чорбаджийско

с. Бенковски

с. Фотиново

ОбА К-во

 

IV

Община Крумовград

       

1

м. януари-декември  2018

Вътрешно училищни състезания по баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, тенис на маса, шахмат и др.

Училища

Общински училища

 

2

м. януари-декември  2018

Общинско първенство по шах и тенис на маса - ІV-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

Общински училища

 

3

По програма на МОН

Областно първенство по волейбол ІV-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ

По програма на МОН

РУО Кърджали

Общинска администрация

Общински училища

 

4

По програма на МОН

Областно първенство по баскетбол ІV-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ

По програма на МОН

РУО Кърджали

Общинска администрация

Общински училища

 

5

По програма на МОН

Областно първенство по  шахмат –V-VІІ, VІІІ – Х

По програма на МОН

РУО Кърджали

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

 

6

По програма на МОН

Областно първенство по  футбол –V-VІІ, VІІІ – Х

По програма на МОН

РУО Кърджали

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

 

7

По програма

Пролетен сезон на областно футболно първенство - деца

По програма

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

 

8

31.03-09.04.2018

Пролетен отдих 2018 г. – спортни турнири и мероприятия и екопоход

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

Комплекс за социални услуги Крумовград

 

9

м. август 2018 г.

Турнир по тенис на маса

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

 

  10

01.06.2018 г.

По повод 1 юни – Деня на детето: спортно-развлекателни игри – І-ІІІ кл.

Крумовград

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

ЦЛПР-СУО

Комплекс за социални услуги Крумовград

Спортни клубове

 

11

м. май 2018 г.

Зонални ученически игри- класираните на  място в областните първенства по волейбол, баскетбол и шахмат

Кърджали, Ст. Загора и Х-во

РУО Кърджали

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

Общински училища

 

12

м. май 2018 г.

Общински и областни състезания по противопожарна защита

Крумовград

     Кърджали

РСПБЗН Крумовград

Общинска администрация

Общински училища

 

13

м. май 2018 г.

Спортни прояви по случай Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта

Спортен комплекс Крумовград

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

ЦЛПР-СУО

Комплекс за социални услуги Крумовград

 

14

От 29 юни

до 07 септ.2018 г.

Летен отдих – 2018 г. – развлекателни спортни мероприятия и ученически колопоход „Не на наркотиците и насилието“

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

Комплекс за социални услуги Крумовград

 

15

м. август - септември 2018 г.

Турнири по футбол - в Девесилите, Токачка, Странджево, Поточница и Голяма Чинка

По населените места

Общинска администрация

Кметове на кметства

 

16

6 септ., 22 септ.,

1 ноември, Коледа и др.

Спортни мероприятия по повод различни празници

Крумовград

Общинска администрация

 

17

м. септември- октомври 2018 г.

Футболен турнир по повод Деня на общината

Градски стадион

Крумовград

Общинска администрация

Кметове на кметства

 

18

м. септември- октомври 2018 г.

Шахматен турнир по повод Деня на общината

Крумовград

Общинска администрация

 

19.

м. август 2018 г.

Общински турнир по фитнес и стрийт фитнес

Фитнес площадка Крумовград

   

20

м .май-юни 2018 г.

Туристически поход „по пътя на Ботевата чета“ Козлодуй - Околчица

Козлодуй

Общински училища

 

21

м. април 2018 г.

Шахматен турнир за деца, младежи, граждани, деца и лица  с увреждания

Крумовград

Общинска администрация

ЦЛПР-ОДК

Крумовград

ЦЛПР-СУО

Комплекс за социални услуги Крумовград

Клуб на пенсионера и хора с увреждания Крумовград

 

22

Целогодишно

Дейност на ФК “Левски”

По Наредба

ФК “Левски”

 

V.

Община Кърджали

       

1

м. октомври, ноември, декември 2018 г.

Общинско първенство по волейбол

Момичета – момчета V – VІІ кл.

Сп. зала “Арпезос” Кърджали

Община Кърджали ВК”Арда”- Кърджали

Учители по ФВ

 

2

м. октомври, ноември, декември  2018 г

Общинско първенство по  волейбол

Юноши и девойки VІІІ-Х и  ХІ – ХІІ клас

Сп. зала “Арпезос” Кърджали

Община Кърджали ВК”Арда” – Кърджали

Учител по ФВ

 

3

м. октомври, ноември, декември  2018 г

Общинско първенство по баскетбол

Момичета – момчета V – VІІ кл.

СУ “Й. Йовков” Кърджали

Община Кърджали

БК “Арда – Метеор”

 

4

м. ноември, декември  2018 г

Общинско първенство по баскетбол

Юноши и девойки VІІІ-Х и ХІ- ХІІклас.

СУ “Й. Йовков” Кърджали

Община Кърджали БК “Арда – Метеор”

 

5

м. ноември, декември  2018 г    м. март 2018 г   

Общинско първенство по футбол

Момчета – V – VІІ кл.

Юноши –VІІІ – Х и ХІ – ХІІ кл.

Стадион “Горубсо” Кърджали

Община Кърджали Съдийска колегия Футбол

 

6

м. ноември, декември  2018 г

Общинско първенство по тенис на маса

Момчета – момичета V – VІІ клас

Юноши и девойки VІІІ – Х и ХІ - ХІІ кл

 

СОУ “П.Р.Славейков” Кърджали

Община Кърджали Съдийска колегия по тенис на маса

 

7

м. март и април  2018 г   

Областни и зонални състезания по всички спортове V – VІІ кл. и
VІІІ – Х и ХІ - ХІІ кл.
Кърджали

По наредба на МОН

 

 8

01.VІ.2018 г.

Първоюнски детски празник със спортни и занимателни игри
Кърджали

Община

Кърджали

ЦПЛР-ОДК К-ли

Детски градини

 

 9

01-10.VІ.2018 г

Републиканска водна регата по река Арда
Кърджали

Община Кърджали

ТД Кърджали

 

10

м. май  2018 г.

Републикански детски поход „Да приобщим децата към туризма”
Кърджали, Общински ученически център за военно обучение с. Широко поле

Община Кърджали

БТС

ТД Кърджали

Училища

 

11

м. май  2018 г.

Традиционни турнири по футбол за деца  

Ст. “Дружба” К-ли

Ст. “Горубсо К-ли

Община Кърджали

Футболни клубове

БФС

 

12

м. май  2018 г.

Спортни състезания по случай Деня на българския спорт
Спортни зали

Стадиони

Община Кърджали

ММС

СК

ЦПЛР ОДК К-ли

Училища и детски градини

 

13

Есен - пролет 2018

Национална волейболна  лига
 
Сп. зала “Арпезос”

По Наредба на НВЛ

 

14

Есен -пролет 2018

Държавно първенство – волейбол
ІІІ гр. – юноши старша
Сп.зала “Арпезос”

По Наредба на БФВ

 

15

Есен - пролет 2018

Държавно първенство – баскетбол
Сп.зала “Арпезос”

По Наредба на БФВ

 

16

Есен - пролет 2018

Държавно първенство – бадминтон всички възрасти
По Наредба

По Наредба на БФВ

 

17

Есен - пролет 2018  

Държавно първенство – тенис – деца
По Наредба

По Наредба на БФТ

 

18

Есен - пролет 2018

Държавно първенство – кану-каяк всички възрасти
По Наредба

По Наредба на БФКК

 

19

Есен - пролет 2018

Републикански турнири по водна топка
По Наредба

По Наредба

 

20

м .май, юни юли 2018 г.

Програма „Научи се да плуваш”
Общински плувен басейн

СК по водна топка

 

21

м. октомври 2018

Спортен празник „С игри да станем по-добри“ с деца от детските градини
Кърджали

Община Кърджали

 

22

м. октомври 2018

Спортен празник с деца  от детските градини по населени места
Кърджали

Община Кърджали

 

23

м. август 2018 г

Празник на водната топка – за Купа Кърджали
Плувен басейн “Арпезос”

Община Кърджали

Спортни клубове по водна топка

 

24

м. април 2018 г.

Общински конкурс за съвременни танци „Децата на Кърджали танцуват“
Кърджали

Община Кърджали

 

25

м. април 2018 г.

Коло-поход
Кърджали

Община Кърджали

ТД Кърджали

 

26

м. април 2018 г.

Състезания за младежи
Кърджали

Община Кърджали

ОбС по наркотични вещества

ЦПЛР ОДК К-ли

 

27

м. май 2018 г.

Младежки спортен ден с ученици от ДМП, Клуб по фотография и младежки клуб към ОбС по наркотични вещества

 
НУЦ по военно дело в с. Широко поле

Община Кърджали

ОбС по наркотични вещества

ЦПЛР ОДК К-ли

 

28

10-21. X 2018 г.

Състезания за Деня на Кърджали по различни спортове
Спортни зали, стадиони

Община Кърджали

 

29

м. август 2018 г.

Тенис турнир “М. Чепишев”
Комплекс “Арпезос” К-ли

Община Кърджали

Тенис клуб „Орфей“

 

30

м. юли, август 2018

Турнир по плажен  волейбол от веригата национални турнири за мъже и жени
Плувен комплекс „Арпезос”

Община Кърджали

ВК „Арда“

 

31

м.  май 2018 г.

Международен турнир по свободна борба
Спортна зала с. Стремци

Община Кърджали

СК по борба „Крепост“ с. Стремци

 

32

м.  юни 2018 г.

Турнир по бокс
Сп. зала“Арпезос”

Община Кърджали

СК по бокс

 

33

м. август 2018 г.

Открит турнир по канадска борба в памет на Недялка Камбурова
OMV

Община Кърджали

СТКХСУ „Родопи“

 

34

м. октомври 2018

Държавно първенство –Бок за жени и девойки
Сп. зала“Арпезос”

По наредба

 

35

м. септември  2018

Спортни мероприятия по повод Европейската седмица на спорта
 
 

 

36

10-21 декември

2018 г.

Награждаване на 10 най-добри спортисти на Община Кърджали
По правилник

Община Кърджали

 

VI

Община Момчилград

       

1

м. октомври и ноември 2018 г.

Вътрешно-училищни спортни състезания по тенис на маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шах, лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета /V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

Спортна база на училищата

Директор и учители по ФВС

 

2

м. ноември, декември 2018 г.

Общински ученически игри по тенис на маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шах, лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета/V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

Спортна база на училищата и на  община Момчилград

Община Момчилград, учители по ФВС от училищата

 

3

04.02.2018 г. – 15.04.2018 г.

Областни ученически игри по тенис на маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шах, лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета/V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

Според посочената база в спортния календар на РУО-Кърджали за ученическите игри

РУО – Кърджали

 

4

15.04. – 30.04.2018

Зонални ученически игри по тенис на маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шах, лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета/V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

По Наредба

РУО – Кърджали МФВС

 

5

31.05. -10.06.2018

Финални ученически игри по тенис на маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шах, лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета /V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

По Наредба на БА „Спорт за учащи”

МОН, МФВС, училища,

НА „Спорт за училище”

 

6

м. май 2018 г.

Обучително състезание по безопасност на движението

Спортни площадки на училищата

Община Момчилград

 

7

м. май 2018 г.

Спортен риболов/V-VІІ, VІІІ-Х, ХІ-ХІІ/

Язовири в община Момчилград

Община Момчилград

 

8

м. май - юни 2018

Общинско и областно състезание „Млад огнеборец”

По Наредба

РСПБС – Момчилград, РУО и училищата

 

9

17.05.2018 г.

Спортни прояви по случай Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта

Спортна база в община Момчилград

Община Момчилград, МФВС, спортни клубове

Решение на МС 581/03.08.2006 г

 

10

12.08. 2018 г.

Международен ден на младежта

Община Момчилград

Община Момчилград, МФВС, спортни клубове

 

11

м. юни 2018 г.

Спортни прояви за хора с увреждания

Община Момчилград

Община Момчилград

 

12

м. юни 2018 г.

„Научи се да плуваш“ 2018

Общински плувен басейн

Община Момчилград

 

13

м. август 2018 г.

Международен турнир по тенис на маса

Спортна база в община Момчилград

Община Момчилград

 

14

Целогодишно

Физическа дееспособност в детските градини /развлекателни игри – тенис на маса/

Детски градини

Община Момчилград

Детски градини

 

15

м. юли 2018 г.

Спортни прояви по случай традиционната Международна среща на момчилградчани

Спортна база в община Момчилград

Община Момчилград

 

16

м. юли-м. август 2018

Спортни занимания  по време на  ваканциите - плуване, шах, тенис на маса, волейбол, баскртбол, футбол и др.

Спортна база в община Момчилград

Община Момчилград МФВС, спортни клубове

 

17

Целогодишно

Спортни занимания  по време на  ваканциите

Спортна база в община Момчилград

Община Момчилград

 

18

Целогодишно

Общински работнически турнири по различни видове спорт

Спортна база в Община Момчилград

Община Момчилград, УСК, Училища  МФВС, МОМН, Обслужващи звена в системана на образованието, Спортни клубове

 

19

Целогодишно

Общински турнири по футбол, волейбол, баскетбол,  шах, лека атлетика, дартс, билярд, тенис на маса и др. (пролетни, летни, есенни, по случай празници и бележити дати)

Спортна база в Община Момчилград

Община Момчилград, спортни клубове

 

20

м. септември, октомври 2018 г.

Провеждане на традиционни спортни походи в рамките на общината и страната

 

Община Момчилград

 

21

Целогодишно

Спортна дейност на ФК “Родопи-1935” - Момчилград

по Наредба на БФС

Ръководство на ФК ”Родопи”, гр. Момчилград, БФС

 

22

Целогодишно

Спортна дейност на СКТМ  “Родопи” – Момчилград

по Наредба на БФТМ

Ръководство на СКТМ ”Родопи”, гр. Момчилград, БФТМ

 

23

Целогодишно

Спортна дейност на  Спортен  клуб по борба   - “Родопи ”Момчилград

по Наредба на БФБ

Ръководство на СКБ

 

VII.

Община Черноочене

       

1

м. февруари 2018

Общинско състезание по футбол за учащи - V-VІІ кл.

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

2

м. февруари 2018

Общинско състезание по волейбол момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СУ „Хр. Смирненски”

с. Черноочене

Община Черноочене

 

3

м. февруари 2018

Общинско състезание по баскетбол момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СУ „Хр.Смирненски” с. Черноочене

Община Черноочене

 

4

м. февруари 2018

Общинско състезание по лека атлетика  момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Общински стадион

с. Черноочене

Община Черноочене

 

5

м. февруари 2018

Общинско състезание по шах момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Сградата наСУ „Хр .Смирненски” с. Черноочене

Община Черноочене

 

6

27.02.2014 г.

Общинско състезание по тенис на маса  момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СОУ „Хр.Смирненски” с.Черноочене

Община Черноочене

 

7

01-02.04.2018

Детски турнир по футбол

 

Община Кърджали

 

8

м. май 2018

Общински турнир по футбол, баскетбол и волейбол за учащи-по случай 17 май – Ден на спорта

Общински стадион  с. Черноочене

Община Черноочене

 

9

14-17.05.2018 г.

Общински турнир по футбол за работещи и служители-по случай 17 май – Ден на спорта

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

10

01.06.2014 г.

Детски турнир по футбол деца родени 2000-2001г.-по случай 1-ви юни-Ден на детето.

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

11

15.06.2018 г.

Общински турнир по футбол за работещи и служители – по случай Рамазан Байрам

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

12

21-22-23-24.08. 2018

Общински турнир по футбол за работещи и служители – по случай Курбан Байрам

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

13

06-07.10.2018 г.

Народни борби – по случай селищен празник на община Черноочене

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

14

17.11.2018 г.

Общинско състезание по футбол за учащи - V-VІІ кл.

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

15

07.11.2018 г.

Общинско състезание по волейбол момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СУ „Хр. Смирненски”

с. Черноочене

Община Черноочене

 

16

08.11.2018 г.

Общинско състезание по баскетбол момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СУ „Хр.Смирненски”

с. Черноочене

Община Черноочене

 

17

09.11.2018 г.

Общинско състезание по лека атлетика  момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Общински стадион с.Черноочене

Община Черноочене

 

18

12.11.2018 г.

Общинско състезание по шах  момчета-момичета за учащи -5-7 кл.

Сградата наСУ „Хр.Смирненски” с .Черноочене

Община Черноочене

 

19

13.11.2014 г.

Общинско състезание по тенис на маса  момчета-момичета за учащи - V-VІІ кл.

Физкултурен салон на СУ „Хр. Смирненски”

с. Черноочене

Община Черноочене

 
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай