Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

Публикувана на 08 Август 2014

От 4 юни стартират полски замервания за изработване на помощни планове на ползвателите и собствениците на земи по Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата на град Кърджали /ЗЗП 17 и 18/, с. Солище /ЗЗП 17-18/, с.Сипей /ЗЗП 19/, с.Зимзелен / ЗЗП 16/, с.Невестино /ЗЗП 9 и 10/ и с.Пчеларово, община Черноочене. Възложител на дейността е Областна администрация, а срокът за изпълнение – 3 месеца. Предстои изработването на планове на новообразуваните имоти, привеждането им в цифров вид и създаването на мрежа на РГО за зони за земеделско ползване. Замерванията ще се извършват по график, оповестен на сайта на областната администрация и на информационното табло.

 

- График анкета ползватели

- График анкета собственици

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай