Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

Публикувана на 19 Юли 2017

От 22 юли стартират полски замервания за изработване на помощни планове на ползвателите и собствениците на земи по Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата на град Ардино /ЗЗП в местност „ТОЗЛУК“/ община Ардино,  с. Невестино /ЗЗП 9/ и с. Петлино /ЗЗП 28/ община Кърджали и с.Пчеларово, община Черноочене. Възложител на дейността е Областна администрация, а срокът за изпълнение – 3 месеца. Предстои изработването на планове на новообразуваните имоти, привеждането им в цифров вид и създаването на мрежа на РГО за зони за земеделско ползване. Замерванията ще се извършват по график, оповестен на сайта на областната администрация и на информационното табло.

 

- График анкета

- График полски замервания

- Одобрение на плановете на новообразуваните имоти Заповед № РД-09-307 от 07.12.2017г. на областния управител на област Кърджали, публикувана в Държавен вестник, брой 101/19.12.2017г.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай