На Игнажден първите гости на областния управител бяха коледарите от СУ „Йордан Йовков“

По традиция на Игнажден първите гости на областния управител Никола Чанев бяха малките коледари от СУ „Йордан Йовков“.

С геги и калпаци вестителите на Рождество наричаха за здраве и плодородие и пожелаха на домакините софри богати, пълни хамбари с жито, мази с руйно вино и къщи с имане. Заедно с коледарската дружина добри гости на областния управител бяха и момичетата от мажоретния състав на училището и трупата за народни танци. Чанев поздрави децата за уважението, което хранят към българските традиции и обичаи и им пожела светли празници, весела ваканция и много подаръци.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай