Обсъждат кандидатстването по интеграционни проекти

Публикувана на 30 Ноември 2018

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси заседава под ръководството на заместник областния управител г-жа Леман Али.

В рамките на форума бе изнесена презентация за трудностите и предизвикателствата при кандидатстване по интеграционни проекти, представени бяха целите на новоучреденото сдружение „Балкански форум за мир“, Националната ромска платформа и проекта „Разработване и внедряване на система от мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020). Дора Христова, управител на Областен информационен център – Кърджали разясни механизма за кандидатстване по интеграционни проекти, даде и добри примери за социално приобщаване, образование и заетост на уязвими групи на местно ниво. Вилдан Сефер, секретар на ОССЕИВ, представи целите на сдружение „Балкански форум за мир“ за популяризиране на етнически и етнорелигиозни модели, основаващи се на толерантност между различните общности. Маргарита Тодорова, директор на ОУ “Св.Климент Охридски“, сподели успешни педагогически практики за работа с деца от малцинствени групи.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай