На 1 март започва пожароопасният сезон

Публикувана на 27 Февруари 2017

Областният управител Начо Ковачев издаде заповед, с която определя времето от 1 март до 15 ноември 2017 г за пожароопасен сезон в горските територии. Заповедта е на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с постъпило предложение на директора на РДГ Кърджали с цел създаване на ефективна организация за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на горските пожари. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии. На директорите на Регионалната дирекция по горите, Държавните горски стопанства в област Кърджали и ДЛС „Женда” е възложено да поддържат повишена бдителност и съгласувано с РС „Пожарна безопасност и защита на населението” да обозначат и да информират населението за определените от тях горски участъци с повишена пожарна опасност /1-ви клас/. Необходимо е да бъде осигурена проходимостта на горските пътища за противопожарната техника, като продължи разчистването на падналата дървесина и се ремонтират повредените от порои участъци.

Прочети още...
 

Областният управител свика среща с териториалните структури на държавната администрация

Публикувана на 22 Февруари 2017
Областният управител Начо Ковачев свика среща с ръководителите на териториалните структури на държавната администрация в Кърджали с оглед по-добрата координация в навечерието на парламентарните избори. Всеки от присъстващите представи себе си и институцията, която представлява. „Свиках тази среща в изпълнение на законовите правомощия на областния управител, установени в чл. 31 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1 от Устройствения правилник на областните администрации. Там е записано, че областният управител провежда държавната политика на територията на съответната област, координира и контролира работата на органите на изпълнителната власт.
Прочети още...
 

Областният управител: Институциите трябва да координират действията си за подобряване организацията на изборите

Публикувана на 20 Февруари 2017

Как да се подобри координацията между институциите, ангажирани с подготовката и провеждането на изборите, да се синхронизират техните действия, гласуването да протече безпроблемно и да се избегне струпването на големи потоци от хора и възникването на напрежение в изборната нощ, обсъдиха днес областният управител НачоКовачев и ръководството на РИК, ОД на МВР, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Информационно обслужване“, служба ГРАО и общините.

Прочети още...
 

Поклон пред паметта на Апостола

Публикувана на 19 Февруари 2017

Областният управител Начо Ковачев участва в общоградското поклонение по повод 144-та годишнина от гибелта на Апостола. Въпреки проливния дъжд стотици кърджалийци се включиха в тържественото честване, предвождани от Гвардейския ученически отряд. Слово произнесе Лияна Фероли от името на общинския комитет „Левски“. В него тя припомни : „Той е дяконът-духовник, революционерът, държавникът.

Прочети още...
 

Държавата и местната власт в диалог за организацията на изборите

Публикувана на 15 Февруари 2017

Работна среща с кметовете на общини във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите проведе днес областният управител Начо Ковачев. „Както държавната администрация, така и местната власт носят изключително висока отговорност за спокойното провеждане на предсрочните парламентарни избори. Ангажиментите ни са разписани в Изборния кодекс, издадените въз основа на него актове на Министерски съвет, решенията на ЦИК и указанията от администрацията на МС. Надявам се да работим в синхрон и с общи усилия да създадем стройна организация за вота. Независимо какви са правомощията ни, ние с вас трябва да служим единствено на държавата и на българския народ“, изтъкна Ковачев.

Прочети още...
 

Двама младши експерти започнаха работа по Програма „Старт в кариерата“

Публикувана на 15 Февруари 2017

Двама младежи – Айсун Ферад и Стефан Мухтаров бяха назначени на работа в Областна администрация Кърджали по програма „Старт в кариерата“, която осигурява възможност на млади специалисти до 29 г, без професионален опит, да придобият трудов стаж и познания, улесняващи прехода от образование към заетост. Двамата бяха посрещнати от областния управител Начо Ковачев, който ги поздрави за доброто им представяне на конкурса и им пожела да се възползват пълноценно от шанса да работят в държавната администрация и да се учат от вече доказани специалисти. Програмата е с продължителност 9 месеца. Айсун и Стефан ще работят като младши експерти в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ /АПОФУС/.

 

Басейнова дирекция предупреждава за възможно замърсяване на р. Върбица

Публикувана на 14 Февруари 2017

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорския район с център Пловдив предупреждава населението и контролните институции за изтичане на води от хвостохранилището „Ерма река“ и възможно замърсяване на река „Върбица“. „ВиК“-дружествата и Регионалните здравни инспекции в Кърджали и Смолян предстои да извършат анализ на качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на реката, и да дадат предписания за тяхното ползване за битови нужди. След получаване на резултатите от взетите проби, Басейнова дирекция ще излезе с информация за установеното състояние.

 

Ротарианци засвидетелстваха подкрепата си за Начо Ковачев

Публикувана на 14 Февруари 2017

Областният управител Начо Ковачев прие ръководството на Ротари клуб Кърджали с президент Себахатин Гьокче. Представителите на клуб поздравиха сърдечно Ковачев с встъпването му в длъжност, засвидетелстваха му моралната си подкрепа и му пожелаха ползотворна работа в служба на обществото. Гостите му връчиха символично и флага на международната хуманитарна организация. Ковачев е учредител на Ротари клуб Кърджали. Негова е заслугата за осъществяване на първите контакти със структурата в Одрин.

Прочети още...
 
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай