Публикуван е списък на земеделските територии, придобили характеристики на гора

Публикувана на 27 Март 2017
В изпълнение на член 83 от Закона за горите Изпълнителната агенция по горите публикува списък на земеделските територии, придобили характеристиките на гора в района на Държавно ловно стопанство „Женда“. В шестмесечен срок собствениците на съответните имоти следва да подадат декларация дали желаят да ги ползват като земеделски територии. В противен случай по предложение на ИАГ министърът на земеделието издава заповед за промяна на предназначението им като горска територия. 
 

Областна администрация подкрепя инициативата „Часът на земята“

Публикувана на 24 Март 2017

Областна администрация Кърджали се присъединява към световната инициатива „Часът на Земята“, която тази година се провежда за 10-ти пореден път. Утре, 25 март, събота, милиони хора в повече от 170 държави ще угасят осветлението за 1 час /от 20,30 до 21,30 часа/, за да привлекат вниманието към негативния ефект от климатичните промени. Това е най-голямата природозащитна акция в света, по време на която милиони хора символично спират осветлението в домовете си, а административните сгради гасят фасадното осветление в знак на загриженост за бъдещето на планетата. Часът на земята се провежда в последната събота на месец март. Тази година мотото на кампанията е „Загаси светлините, отвори очи за планетата!“. Областният управител се обърна с писмо към общините и Регионалния инспекторат по образование да подкрепят и популяризират инициативата. Очаква се в нея да се включат културни институции, училища, НПО, екоклубове и др., както и хиляди граждани.

 

В областна администрация пристигнаха бюлетините за гласуване на 26 март

Публикувана на 17 Март 2017

Областният управител Начо Ковачев, екип на областната администрация и РИК посрещнаха палетите с изборните книжа, с които ще се гласува на предсрочните парламентарни избори в Кърджалийско. 289 000 са бюлетините за вота на 26 март, 10 % от тях са резерв. Книжата бяха транспортирани от печатницата на БНБ с товарна кола. Униформени служители на РУП охраняваха процеса на приемането и предаването им.

Прочети още...
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувана на 17 Март 2017

           “Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски”, ПС „Крилатица”1 и 2,   ПС „Фотиново”, ПС „Островец”, ПС „Птичар”, „ПС Загорско”, че съгласно писмо с изх. № К- 637 от 16.03.2017 год. на РЗИ Кърджали се отменя Заповед с изх. № 02/09.03.2017 г. на основание взетите проби от питейната вода и извършените изследвания по показателите от постоянния мониторинг /Протоколи № ЛИ-040 от 13.03.2017 г. и № ЛИ - 041 от 16.03.2017 г./, резултатите от които съответстват на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

         Водата е без отклонения в стандарта и може да се ползва за пиене и готвене.

От ръководството

 

Таня Тютюнджиева е назначена за заместник областен управител

Публикувана на 15 Март 2017

Таня Тютюнджиева е новият заместник областен управител на Кърджали. Тя встъпва в длъжност от днес, а назначението й е в отговор на докладна от областния управител Начо Ковачев до премиера Герджиков. Тютюнджиева е магистър по икономика от УНСС София, има следдипломна квалификация по социален мениджмънт и сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор от МФ. Преминала е обучение за мениджър на европроекти в Европейски обучителен център - Париж. Притежава сериозен административен и управленски опит. Има над 30 години трудов стаж, 10 от които са в областна администрация Кърджали, където е заемала позициите началник-отдел „Административно-финансови дейности“, главен счетоводител и директор на дирекция АПОФУС.

 

От 1 май стартира регионална програма за заетост на стойност 157 019 лв

Публикувана на 14 Март 2017

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствана от областния управител Начо Ковачев одобри Методика за оценка на проектни предложения за включване в Регионалната програма за заетост и обучение в област Кърджали за 2017 г. Сформирана бе и комисия с участието на представители на Бюрото по труда, синдикатите, работодателските организации, областна администрация и Инспекцията по труда, която да извърши подбор на постъпилите от общините предложения.

През настоящата година целта на регионалната програма е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и подобряване качеството на работната ръка. Целевите групи по нея са младежи до 29 г, безработни лица над 50 г, хора с ниска квалификация и недостиг на ключови компетенции, инвалиди и др.

Прочети още...
 

РЗИ: Пробите на питейната вода от помпените станции на р. Върбица са чисти

Публикувана на 13 Март 2017

Областният управител Начо Ковачев свика спешна работна среща с ръководителите на „В и К“ ООД, Регионалната здравна инспекция и Басейновата дирекция в Кърджали във връзка с риска от замърсяване на питейната вода от помпените станции на р. Върбица от хвостохранилището „Ерма река“ - Златоград. По този повод РЗИ забрани превантивно ползването на водата от помпените станции „Бенковски“, Крилатица 1 и 2“, „Фотиново“, „Островец“, Птичар“ и „Загорско“ за пиене и готвене, а „В и К“ излезе с официално съобщение, с което уведоми абонатите си в общините Кирково, Момчилград и Джебел, че водата може да се ползва само за битови нужди, а кметовете трябва да осигурят минерална вода за училищата, социалните и здравните заведения“.

Прочети още...
 

Областният управител посрещна международни наблюдатели на изборите

Публикувана на 10 Март 2017

Областният управител Начо Ковачев прие международни наблюдатели от ОССЕ /Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/ - най-голямата световна междуправителствена организация в областта на сигурността, която включва и контрол върху утвърждаване на човешките права, свободата на пресата и честните избори. Габриеле Кьотшау и Барбара Силва Егер Малдонадо възнамеряват да се срещнат с ръководителите на централната и местната власт, РИК, представителите на политическите партии, медиите и направителствения сектор, за да се запознаят с хода на предизборната кампания и ангажиментите на всяка от заинтересованите страни.

Прочети още...
 
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай